Ρυθμίσεις στην εφαρμογή Google Maps

Οι περισσότερες από τις ρυθμίσεις για την εφαρμογή Maps γίνονται απευθείας στην εφαρμογή από τις Ρυθμίσεις. Ακολουθεί μια λίστα με ορισμένα παραδείγματα.

Επίπεδο φωνητικής καθοδήγησης

Ορίστε πόσο λεπτομερής θέλετε να είναι η φωνητική καθοδήγηση, π.χ. αν θέλετε να ακούτε μόνο τις πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας και όχι τον επόμενο ελιγμό.

Εναλλακτική διαδρομή

Επιλέξτε, για να παράδειγμα, καθοδήγηση διαδρομής που δεν περιλαμβάνει δρόμους με διόδια και αυτοκινητοδρόμους.

 Σημείωση

Οι οδηγίες παραπάνω αποτελούν γενική περιγραφή και αφορούν σε τρίτους προμηθευτές. Η διαθεσιμότητα, η διαδικασία και οι λειτουργίες μπορεί να αλλάξουν ή να διαφέρουν.

Άλλες ρυθμίσεις

Ένταση ήχου για τη φωνητική καθοδήγηση

Περιστρέψτε το κουμπί έντασης ήχου που βρίσκεται κάτω από την κεντρική οθόνη ή στα δεξιά χειριστήρια του τιμονιού. Στην κεντρική οθόνη ανοίγει ένα αναπτυσσόμενο μενού. Ρυθμίστε την ένταση ήχου για τη φωνητική καθοδήγηση.

Γλώσσα και μονάδες μέτρησης

Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε άλλες γλώσσες ή μονάδες μέτρησης στην εφαρμογή Maps, μπορείτε να τις αλλάξετε από τις ρυθμίσεις στην προβολή εφαρμογών P6-2037-AppViewSymbol. Με αυτήν τη ρύθμιση αλλάζει η γλώσσα και οι μονάδες μέτρησης σε όλες τις οθόνες μέσα στο αυτοκίνητο, όχι μόνο στην εφαρμογή Maps.

 Σημείωση

Η αλλαγή της γλώσσας στην κεντρική οθόνη μπορεί να αποτελεί μη συμμόρφωση ορισμένων πληροφοριών στο εγχειρίδιο κατόχου με τη νομοθεσία ή τους κανονισμούς της εκάστοτε χώρας. Μην επιλέξετε γλώσσα που είναι δυσνόητη, διότι μπορεί έτσι να δυσκολευτείτε να μετακινηθείτε προς τα πίσω στο περιβάλλον λογισμικού στην οθόνη.