Χειροκίνητη απασφάλιση του καλωδίου φόρτισης σε περίπτωση που το κλειδί δεν αποκρίνεται

Αν υπάρχει πρόβλημα με κάποιο κλειδί, μπορείτε να τερματίσετε τη φόρτιση με το αποσπώμενο κλειδί.
Ξεκλειδώστε το αυτοκίνητο με το αποσπώμενο κλειδί. Διαβάστε προσεκτικά το άρθρο σχετικά με τον τρόπο κλειδώματος και ξεκλειδώματος του αυτοκινήτου με το αποσπώμενο κλειδί και ακολουθήστε τις οδηγίες για τον τρόπο ξεκλειδώματος του αυτοκινήτου.
Όταν η πόρτα ανοίξει αφότου το αυτοκινήτου ξεκλειδωθεί με το αποσπώμενο κλειδί, ενεργοποιείται ο συναγερμός. Διαβάστε προσεκτικά το άρθρο πώς οπλίζεται και αφοπλίζεται ο συναγερμός και ακολουθήστε τις οδηγίες πώς να αφοπλίσετε τον συναγερμό.
Πατήστε Απασφάλιση του καλωδίου στην κεντρική οθόνη.
Αποσυνδέστε το καλώδιο φόρτισης. Αν αντιμετωπίσετε πρόβλημα, επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 3.