Πληροφορίες σέρβις και εγγύησης

Το εγχειρίδιο σέρβις και εγγύησης περιέχει πληροφορίες και έγγραφα για τους όρους της εγγύησης του αυτοκινήτου και το πρόγραμμα σέρβις. Το βιβλίο παρέχεται σε έντυπη μορφή μαζί με όλα τα καινούργια αυτοκίνητα, ωστόσο είναι επίσης διαθέσιμο σε ψηφιακή μορφή στην κεντρική οθόνη του αυτοκινήτου.

Ψηφιακές πληροφορίες σέρβις και εγγύησης

Μεγάλο μέρος του περιεχομένου διατίθεται ψηφιακά στην κεντρική οθόνη του αυτοκινήτου. Ανοίξτε την εφαρμογή εγχειριδίου κατόχου και επιλέξτε Σέρβις και εγγύηση για να αποκτήσετε πρόσβαση στις πληροφορίες που υπάρχουν εκεί.

Οι ψηφιακές πληροφορίες σέρβις και εγγύηση μπορούν να επικαιροποιηθούν για λόγους σαφήνειας και προσθήκης σημαντικών πληροφοριών. Αυτές οι ενημερώσεις δεν επηρεάζουν τους αρχικούς όρους και προϋποθέσεις από την πρώτη παράδοση του αυτοκινήτου. Αν υπάρχουν αντικρουόμενες πληροφορίες στις ψηφιακές και έντυπες πληροφορίες σέρβις και εγγύησης για το αυτοκίνητο, υπερισχύουν οι έντυπες πληροφορίες.

Οι ψηφιακές πληροφορίες σέρβις και εγγύησης είναι διαθέσιμες σε διάφορες γλώσσες στην αγορά αρχικής ταξινόμησης του αυτοκινήτου. Αν αλλάξετε τη γλώσσα του συστήματος στην κεντρική οθόνη του αυτοκινήτου και οι πληροφορίες σέρβις και εγγύησης δεν είναι διαθέσιμες σε αυτήν τη γλώσσα στην αγορά στην οποία βρίσκεστε, το περιεχόμενο θα εμφανίζεται στα Αγγλικά.

Τεκμηρίωση σέρβις

Η τεκμηρίωση για το σέρβις παρατίθεται κυρίως στο έντυπο φυλλάδιο σέρβις και εγγύησης. Είναι σημαντικό να φυλάσσετε όλη την τεκμηρίωση για το ιστορικό σέρβις του αυτοκινήτου.