Κάτω σημεία στερέωσης για παιδικά καθίσματα

Το αυτοκίνητο διαθέτει κάτω σημεία στερέωσης για παιδικά καθίσματα στο μπροστινό κάθισμα* και το πίσω κάθισμα.

Τα κάτω σημεία στερέωσης έχουν σχεδιαστεί για χρήση σε συνδυασμό με συγκεκριμένα παιδικά καθίσματα με φορά προς τα πίσω.

Ακολουθείτε πάντοτε τις οδηγίες τοποθέτησης του κατασκευαστή όταν τοποθετείτε ένα παιδικό κάθισμα στα κάτω σημεία στερέωσης.

Η θέση των σημείων στερέωσης

Px-22w22–Safety–Lower tether position front
Θέσεις σημείων στερέωσης στο μπροστινό κάθισμα.

Τα σημεία στερέωσης στο μπροστινό κάθισμα* βρίσκονται στα πλάγια του χώρου ποδιών του καθίσματος συνοδηγού.

Τα σημεία στερέωσης στο μπροστινό κάθισμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο αν το όχημα διαθέτει διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του αερόσακου συνοδηγού*.

P6-1746-XC40–Safety–Lower tether position rear
Θέσεις σημείων στερέωσης στο πίσω κάθισμα.

Τα σημεία στερέωσης στο πίσω κάθισμα βρίσκονται στο πίσω μέρος των οδηγών του μπροστινού καθίσματος στο δάπεδο.

 Σημείωση

Ποτέ μην αποθηκεύετε αντικείμενα χωρίς να είναι στερεωμένα γύρω από το πόδι στήριξης ενός συστήματος συγκράτησης παιδιών. Βεβαιωθείτε ότι τα μη στερεωμένα μέρη του συστήματος συγκράτησης παιδιών (π.χ. ιμάντες πρόσδεσης) συγκρατούνται όπως καθορίζεται στις οδηγίες τοποθέτησης του συστήματος συγκράτησης παιδιών.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.