Περιορισμοί της λειτουργίας Rear Collision Warning*

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η λειτουργία Rear Collision Warning (RCW)1 μπορεί να δυσκολευτεί να βοηθήσει τον οδηγό αν υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης.
Αυτό, για παράδειγμα, μπορεί να συμβεί αν:
  • το όχημα που πλησιάζει από πίσω ανιχνευτεί πολύ αργά
  • το όχημα που πλησιάζει από πίσω αλλάξει λωρίδα την τελευταία στιγμή
  • υπάρχει τρέιλερ, βάση ποδηλάτων ή παρόμοιο αντικείμενο συνδεδεμένο στο ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου - η λειτουργία τότε απενεργοποιείται αυτόματα.

 Σημείωση

Σε ορισμένες αγορές, το RCW δεν ενεργοποιεί κάποια προειδοποίηση με τα φλας λόγω των τοπικών κανονισμών οδικής κυκλοφορίας - σε τέτοιες περιπτώσεις, αυτό το σκέλος της λειτουργίας απενεργοποιείται.

 Σημείωση

Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιεί τη μονάδα ραντάρ του αυτοκινήτου, η οποία έχει ορισμένους γενικούς περιορισμούς.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 προειδοποίηση οπίσθιας σύγκρουσης.