Οι πιστοποιημένες τιμές αυτονομίας και ηλεκτρικής κατανάλωσης του αυτοκινήτου

Η αυτονομία και η ηλεκτρική κατανάλωση του αυτοκινήτου εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες. Η δυνατότητα για μεγάλη αυτονομία και χαμηλή ηλεκτρική κατανάλωση διαφέρει ανάλογα με την περίσταση και τις συνθήκες στις οποίες οδηγείται το αυτοκίνητο.

Οι πιστοποιημένες τιμές αυτονομίας του αυτοκινήτου δεν πρέπει να ερμηνεύονται ως η αναμενόμενη αυτονομία. Οι τιμές πιστοποίησης είναι συγκριτικές τιμές που προκύπτουν μέσω ειδικών κύκλων οδήγησης (βλ. παρακάτω) και πρέπει να χρησιμοποιούνται πρωτίστως για τη σύγκριση διαφορετικών αυτοκινήτων.

Οι τιμές στον παρακάτω πίνακα συνάδουν με τη διαδικασία WLTP (Διεθνής εναρμονισμένη διαδικασία δοκιμών για ελαφρά οχήματα), που αποτελεί μια διεθνή διαδικασία δοκιμών για οχήματα ισοδύναμα με επιβατικά αυτοκίνητα τα οποία έχουν σχεδιαστεί για εργαστηριακές δοκιμές.

Επεξήγηση
Px-2222-Icon rangeΠιστοποιημένη τιμή για τη δυνητική αυτονομία του αυτοκινήτου ("έως") σε km. Η τιμή δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως αναμενόμενη αυτονομία - η αυτονομία είναι δύσκολο να επιτευχθεί κατά την κανονική οδήγηση.
Px-2222-Icon city suburbΟδήγηση εντός πόλης και περιαστική οδήγηση
Px-2222-Icon combinedΜέση τιμή και στις τέσσερις φάσεις του κύκλου οδήγησης (εντός πόλης, περιαστική, εκτός πόλης και οδήγηση στον αυτοκινητόδρομο)
Px-2222-Icon electric consumptionΠιστοποιημένη τιμή ηλεκτρικής κατανάλωσης του αυτοκινήτου (kWh/100km). Η τιμή αποτελεί μέση τιμή και στις τέσσερις φάσεις του κύκλου οδήγησης (εντός πόλης, περιαστική, εκτός πόλης και οδήγηση στον αυτοκινητόδρομο).
Px-2222-Icon low valueΧαμηλή τιμή
Px-2222-Icon high valueΥψηλή τιμή

 Σημείωση

Αν τα στοιχεία ηλεκτρικής αυτονομίας και κατανάλωσης λείπουν από τον πίνακα, θα ενημερωθούν σε μεταγενέστερη ημερομηνία.
Px-2222-Icon carPx-2222-Icon rangePx-2222-Icon electric consumption
Px-2222-Icon city suburbPx-2222-Icon combined
Διπλό μοτέρPx-2222-Icon low value

746

550

17,3

Px-2222-Icon high value

699

510

18,7

Εκτεταμένη σειρά μονού μοτέρPx-2222-Icon low value78358216,3
Px-2222-Icon high value73954017,5
Μονό μοτέρPx-2222-Icon low value68348716,1
Px-2222-Icon high value63844517,5

Οι τιμές στον παραπάνω πίνακα για την αυτονομία κατά την ηλεκτροκίνηση και την ηλεκτρική κατανάλωση βασίζονται σε ειδικούς κύκλους οδήγησης (βλ. παρακάτω). Το βάρος του αυτοκινήτου μπορεί να αυξηθεί ανάλογα με το επίπεδο εξοπλισμού. Αυτό, σε συνδυασμό με το βάρος του φορτίου που φέρει το αυτοκίνητο, επηρεάζει και μειώνει την αυτονομία του κατά την ηλεκτροκίνηση και αυξάνει την κατανάλωση καυσίμου. Σύμφωνα με τη διαδικασία WLTP, κάθε αυτοκίνητο έχει μοναδικές τιμές ηλεκτρικής αυτονομίας, ανάλογα με τον εξοπλισμό του. Σε πολλές αγορές, οι μοναδικές τιμές ηλεκτρικής αυτονομίας αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους η αυτονομία (διανυθέντα χιλιόμετρα) είναι μικρότερη και η ηλεκτρική κατανάλωση υψηλότερη σε σχέση με τις τιμές του πίνακα. Για παράδειγμα:

  • Αν το αυτοκίνητο διαθέτει πρόσθετο εξοπλισμό που επηρεάζει το βάρος του.
  • Οδηγικό στιλ.
  • Αν ο πελάτης επιλέξει διαφορετικές ζάντες από αυτές που τοποθετούνται ως στάνταρ στη βασική έκδοση του μοντέλου, η αντίσταση κύλισης μπορεί να αυξηθεί.
  • Υψηλή ταχύτητα, η οποία προκαλεί αυξημένη αεροδυναμική αντίσταση.
  • Οδικές και κυκλοφοριακές συνθήκες, καιρικές συνθήκες και κατάσταση του αυτοκινήτου.

Πρότυπο WLTP

Το πρότυπο WLTP (Παγκόσμια εναρμονισμένη διαδικασία δοκιμής ελαφρών οχημάτων) είναι ένα πρότυπο υπολογισμού τιμών κατανάλωσης στο αυτοκίνητο. Το πρότυπο WLTP αναπαριστά τις μέσες συνθήκες οδήγησης για καθημερινή οδήγηση. Σε σύγκριση με το προηγούμενο πρότυπο (NEDC), το WLTP συνυπολογίζει περισσότερες διαφορετικές καταστάσεις οδικής κυκλοφορίας και ταχύτητες, καθώς επίσης και εξοπλισμό και κατηγορίες βάρους. Ο προαιρετικός εξοπλισμός που επηρεάζει τις τιμές ηλεκτρικής αυτονομίας, π.χ. σύστημα κλιματισμού, θέρμανση καθισμάτων, κ.λπ., είναι απενεργοποιημένος στη διάρκεια των δοκιμών. Το νέο πρότυπο πρέπει να παρέχει πιο ρεαλιστικές τιμές όσον αφορά στην αυτονομία κατά την ηλεκτροκίνηση. Ο σκοπός αυτών των τιμών είναι να καταστήσουν εφικτή τη σύγκριση ανάμεσα σε διαφορετικά αυτοκίνητα και όχι να αποτελέσουν ένδειξη της τυπικής αυτονομίας κατά την ηλεκτροκίνηση.

Προφίλ κύκλων οδήγησης

Ο κύκλος οδήγησης προσομοιώνει την πραγματική μέση οδήγηση του αυτοκινήτου. Το πρότυπο βασίζεται σε τέσσερα προφίλ κύκλου οδήγησης. Τα τέσσερα προφίλ κύκλου οδήγησης είναι:

  • Οδήγηση εντός πόλης – αργή οδήγηση
  • Περιαστική οδήγηση – οδήγηση με μέση ταχύτητα
  • Οδήγηση εκτός πόλης – γρήγορη οδήγηση
  • Οδήγηση σε αυτοκινητόδρομο – πολύ γρήγορη οδήγηση.

Κάθε κύκλος οδήγησης καθορίζεται από διαφορετικές συνθήκες, όπως π.χ. ταχύτητα, χρόνο και διανυθείσα απόσταση.