Λήψη οδηγιών με την εφαρμογή Google Maps

Εισαγάγετε τον προορισμό σας στο πεδίο αναζήτησης και αφήστε την εφαρμογή Maps να καταρτίσει τις οδηγίες.
Ανοίξτε την εφαρμογή Maps στην αρχική προβολή ή στην προβολή εφαρμογών P6-2037-AppViewSymbol.
Εισαγάγετε μια διεύθυνση ή τοποθεσία στο πεδίο αναζήτησης.
Προτείνεται μια διαδρομή και επισημαίνεται με μπλε χρώμα στον χάρτη. Οι εναλλακτικές διαδρομές επισημαίνονται με γκρι χρώμα. Η επιλογή του δρόμου μπορεί να επηρεαστεί αν, για παράδειγμα, έχετε επιλέξει να αποφεύγονται οι δρόμοι με διόδια και οι αυτοκινητόδρομοι.
Αν προτιμάτε άλλον δρόμο, πατήστε στο εικονίδιο για επισκόπηση της διαδρομής και επιλέξτε μια εναλλακτική διαδρομή.
Ξεκινήστε την πλοήγηση.
Αρχίζουν οι οδηγίες στην οθόνη του οδηγού και η φωνητική καθοδήγηση1.

Μπορείτε επίσης να χειρίζεστε την εφαρμογή Maps μέσω του Βοηθού Google2.

 Σημείωση

Οι οδηγίες παραπάνω αποτελούν γενική περιγραφή και αφορούν σε τρίτους προμηθευτές. Η διαθεσιμότητα, η διαδικασία και οι λειτουργίες μπορεί να αλλάξουν ή να διαφέρουν.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα g.co/mapsincar για περισσότερες πληροφορίες.

 Προειδοποίηση

Τηρείτε τα παρακάτω.
 • Να έχετε την πλήρη προσοχή σας στραμμένη στον δρόμο και να είστε πλήρως συγκεντρωμένοι στην οδήγηση.
 • Τηρείτε τον ισχύοντα κώδικα οδικής κυκλοφορίας και οδηγείτε με ορθή κρίση.
 • Λόγω καιρικών συνθηκών ή περιόδων του έτους που επηρεάζουν τις οδικές συνθήκες, ορισμένες συστάσεις μπορεί να είναι λιγότερο αξιόπιστες.

Προσθήκη ενδιάμεσων προορισμών σε μια υπάρχουσα διαδρομή

Επιλέξτε μια συντόμευση.
Επιλέξτε ενδιάμεσο προορισμό.
Η διαδρομή επαναπροσδιορίζεται.

Πληροφορίες ταξιδίου στο τετραγωνίδιο πλοήγησης

Όταν έχετε εισαγάγει μια διαδρομή στην εφαρμογή Maps, στο τετραγωνίδιο πλοήγησης εμφανίζονται οι παρακάτω πληροφορίες διαδρομής για τον επόμενο ενδιάμεσο προορισμό στο ταξίδι σας:
 • Χρόνος ταξιδιού
 • Απόσταση έως έναν ενδιάμεσο προορισμό
 • Εκτιμώμενη ώρα άφιξης, ΕΩΑ3
 • Το όνομα του επόμενου ενδιάμεσου προορισμού
 • Πληροφορίες αποκλειστικά για ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα, π.χ. εκτιμώμενη στάθμη μπαταρίας κατά την άφιξη.

Μπορείτε να τερματίσετε την τρέχουσα καθοδήγηση απευθείας από το τετραγωνίδιο.

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται αφορούν τον επόμενο ενδιάμεσο προορισμό. Ο τελικός προορισμός του ταξιδιού θα εμφανιστεί μόνο όταν πλέον δεν υπάρχουν άλλοι ενδιάμεσοι προορισμοί.

 1. 1 Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη φωνητική καθοδήγηση στις ρυθμίσεις στην εφαρμογή Maps από την κεντρική οθόνη.
 2. 2 Ο Βοηθός Google δεν είναι ακόμη διαθέσιμος σε όλες τις γλώσσες.
 3. 3 Εκτιμώμενη ώρα άφιξης