Ενεργοποίηση της κάμερας υποβοήθησης στάθμευσης*

Η κάμερα υποβοήθησης στάθμευσης ενεργοποιείται αυτόματα όταν επιλεγεί η όπισθεν ή χειροκίνητα με ένα από τα κουμπιά λειτουργιών της κεντρικής οθόνης.

Προβολή κάμερας κατά την όπισθεν

Όταν επιλεγεί η όπισθεν, στην οθόνη εμφανίζεται η προβολή 360° ή οποιαδήποτε από τις προβολές πλαϊνής θέασης αν είχαν επιλεγεί την τελευταία φορά ως προβολή κάμερας, διαφορετικά εμφανίζεται η πίσω προβολή.

Την πρώτη φορά που επιλέγεται η όπισθεν όταν ο διακόπτης ανάφλεξης βρίσκεται στη θέση II και η ταχύτητα είναι κάτω από 15 km/h (9 mph), η οθόνη εμφανίζει την προβολή πίσω από το αυτοκίνητο.

Προβολή κάμερας για χειροκίνητη ενεργοποίηση της κάμερας

Px-2037-iCup-Park Assist Camera button

Ενεργοποιήστε την κάμερα του συστήματος στάθμευσης με αυτό το κουμπί στην κεντρική οθόνη. Στην οθόνη τότε εμφανίζεται αρχικά η προβολή κάμερας που χρησιμοποιήθηκε την τελευταία φορά. Ωστόσο, μετά από κάθε εκκίνηση του κινητήρα, αντί της τελευταίας πλαϊνής προβολής εμφανίζεται η προβολή 360°.

  • Φωτισμένο κουμπί – η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.
  • Σβηστό κουμπί – η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη.

Αυτόματη απενεργοποίηση της κάμερας

Η μπροστινή προβολή σβήνει στα 25 km/h (16 mph) για να μην αποσπάται η προσοχή του οδηγού - επανενεργοποιείται αυτόματα αν η ταχύτητα μειωθεί στα 22 km/h (14 mph) εντός 1 λεπτού, με την προϋπόθεση ότι η ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 50 km/h (31 mph).

Οι υπόλοιπες προβολές της κάμερας σταματούν να εμφανίζονται στα 15 km/h (9 mph) και δεν επανενεργοποιούνται.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.