Αποθηκευτικός χώρος στον σκληρό δίσκο

Υπάρχει η δυνατότητα να δείτε πόσος ελεύθερος χώρος υπάρχει στον σκληρό δίσκο του αυτοκινήτου.

Ελέγξτε τον διαθέσιμο χώρο με τους εξής τρόπους:

Πατήστε στις Ρυθμίσεις iCup-2037-Settings symbol στο κάτω μέρος της οθόνης.
Επιλέξτε System.
Συνεχίστε στο Storage.

Σχετικά έγγραφα