Προβλήματα σύνδεσης με το Volvo ID

Αυτό το άρθρο περιγράφει τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν όταν συνδέεστε με το Volvo ID. Για παράδειγμα, αν έχετε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης ή το όνομα χρήστη για το Volvo ID σας.

Αν έχετε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασής σας

Για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασής σας, ακολουθήστε τις οδηγίες παρακάτω:

Στην εφαρμογή Volvo Cars1
Ανοίξτε την εφαρμογή Volvo Cars.
Επιλέξτε "Σύνδεση".
Πατήστε "Έχετε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης;" και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται.

Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασής σας στη διεύθυνση volvoid.eu.volvocars.com/Account.

Αποτυχία σύνδεσης μετά από τη δημιουργία νέου λογαριασμού

Ορισμένες φορές μπορεί να υπάρξει μια καθυστέρηση στη διαδικασία, που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ο λογαριασμός να μην είναι διαθέσιμος αμέσως μόλις δημιουργηθεί. Δοκιμάστε ξανά μετά από 24 ώρες και, αν το πρόβλημα εμμένει, απευθυνθείτε στον εξουσιοδοτημένο διανομέα Volvo της περιοχής σας ή στην εξυπηρέτηση πελατών της Volvo Cars για περαιτέρω βοήθεια.

Ποιο είναι το Volvo ID μου (όνομα χρήστη);

Το Volvo ID είναι το ίδιο με τη διεύθυνση e-mail/αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχετε καταχωρήσει.

Ξεκλείδωμα του Volvo ID σας

Ο λογαριασμός σας θα κλειδωθεί μετά από 5 αποτυχημένες προσπάθειες σύνδεσης στην εφαρμογή Volvo Cars1. Μπορείτε να ξεκλειδώσετε εύκολα τον λογαριασμό, κάνοντας κλικ στην επιλογή Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης; στην οθόνη σύνδεσης.

Αλλαγή διεύθυνσης email

Αν αλλάξετε τη διεύθυνση email σας και εξακολουθείτε να έχετε πρόσβαση στην παλιά διεύθυνση, μπορείτε να συνδεθείτε με τα παλιά στοιχεία και να αλλάξετε μόνοι σας το όνομα χρήστη. Αν δεν έχετε πλέον πρόσβαση στην παλιά διεύθυνση, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα νέο Volvo ID χρησιμοποιώντας τη νέα διεύθυνση.

Αποτυχία σύνδεσης μετά από αλλαγή του Volvo ID (όνομα χρήστη)

Βεβαιωθείτε ότι έχετε λάβει το μήνυμα επιβεβαίωσης στο οποίο επιβεβαιώνεται το νέο σας όνομα χρήστη. Μόλις γίνει αυτό, θα πρέπει να μπορείτε να συνδεθείτε με το νέο σας όνομα χρήστη. Αν δεν λάβατε το e-mail επιβεβαίωσης, πιθανόν ισχύει ακόμη το παλιό σας όνομα χρήστη. Συνδεθείτε και προσπαθήστε να αλλάξετε το όνομα χρήστη ξανά.

Αποτυχία σύνδεσης μετά από αλλαγή του κωδικού πρόσβασης

Δοκιμάστε να συνδεθείτε με τον προηγούμενο κωδικό πρόσβασής σας. Αν αυτό δεν έχει αποτέλεσμα, δοκιμάστε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης.

Λογαριασμός καταχωρημένος σε διαφορετική αγορά

Κάθε λογαριασμός καταχωρείται σε μια συγκεκριμένη αγορά και δεν μπορεί να μεταφερθεί σε άλλη αγορά. Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε ξανά την ίδια διεύθυνση e-mail/αριθμό κινητού τηλεφώνου, συνιστούμε πρώτα να διαγράψετε τον λογαριασμό σας για την προηγούμενη αγορά και στη συνέχεια να δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό για τη νέα αγορά.

Σφάλμα e-mail

Αν καταχωρίσατε μια διεύθυνση email ως όνομα χρήστη και δεν λάβατε e-mail επιβεβαίωσης μετά την εγγραφή, βεβαιωθείτε ότι έχετε εισαγάγει μια αποδεκτή διεύθυνση e-mail και ότι το e-mail δεν μπλοκαρίστηκε από φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας. Προσπαθήστε να καταχωρήσετε τη διεύθυνση e-mail σας ξανά.

Περισσότερη βοήθεια

Αν δεν έχετε βρει λύση στο πρόβλημα που αφορά στο Volvo ID και χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια, απευθυνθείτε στον εξουσιοδοτημένο διανομέα Volvo της περιοχής σας ή στην εξυπηρέτηση πελατών της Volvo Cars.

  1. 1 Ισχύει σε ορισμένες αγορές.