Εκκίνηση του αυτοκινήτου

Για να θέσετε σε λειτουργία το αυτοκίνητο, πρέπει να υπάρχει ένα κλειδί μέσα στο αυτοκίνητο.

 Προειδοποίηση

Πριν ξεκινήσετε:

  • Προσδέστε τη ζώνη ασφαλείας.
  • Ρυθμίστε το κάθισμα, το τιμόνι και τους καθρέπτες.
  • Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να πατήσετε το πεντάλ φρένων μέχρι τέρμα.
Βεβαιωθείτε ότι το κλειδί βρίσκεται μέσα στο αυτοκίνητο.
Πρόσδεση της ζώνης ασφαλείας.
Πατήστε το πεντάλ φρένων μέχρι τέρμα.
Μετακινήστε τον επιλογέα ταχυτήτων στη θέση D ή R.
Το αυτοκίνητο βρίσκεται τώρα στο πρόγραμμα οδήγησης Drive.
Αφήστε το πεντάλ φρένων.

Αν η λειτουργία One Pedal Drive είναι ενεργοποιημένη, το αυτοκίνητο δεν θα κινηθεί προς τα εμπρός, ωστόσο μπορεί να κυλίσει αν η επιφάνεια έχει κλίση προς την κατεύθυνση της επιλεγμένης σχέσης στο κιβώτιο.

Αν η λειτουργία One Pedal Drive είναι απενεργοποιημένη, το αυτοκίνητο κινείται αργά προς την επιλεγμένη κατεύθυνση όταν πατάτε απαλά το πεντάλ γκαζιού.

 Σημαντικό

Η εκκίνηση του αυτοκινήτου δεν είναι εφικτή αν το καλώδιο φόρτισης παραμένει συνδεδεμένο. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο φόρτισης είναι αποσυνδεδεμένο και το πορτάκι φόρτισης είναι κλειστό, για να θέσετε το αυτοκίνητο σε λειτουργία.