Ρυθμίσεις προφίλ

Από τις ρυθμίσεις προφίλ μπορείτε να αλλάξετε το όνομα προφίλ, να προσθέσετε και να αφαιρέσετε συνδεδεμένα κλειδιά, να συνδέσετε διαφορετικούς λογαριασμούς (όπως Volvo ID), να ενεργοποιήσετε την οθόνη κλειδώματος και να διαγράψετε το ενεργό προφίλ, μεταξύ άλλων.

Ενεργοποίηση του κλειδώματος οθόνης

Όταν είναι ενεργοποιημένο το κλείδωμα οθόνης, απαιτείται κωδικός πρόσβασης για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το ενεργό προφίλ.

Πατήστε το κουμπί iCup-2037-Settings symbol.
Επιλέξτε Προφίλ.
Επιλέξτε Κλείδωμα οθόνης.
Επιλέξτε τον τύπο κλειδώματος οθόνης και στη συνέχεια ενεργοποιήστε το.
Το κλείδωμα οθόνης θα εμφανίζεται στην κεντρική οθόνη κατά τη μετάβαση σε ένα προφίλ και, επίσης, με κάθε επανεκκίνηση του συστήματος.

Διαγραφή ενός προφίλ

Οι ρυθμίσεις που έχουν αποθηκευτεί σε ένα ή περισσότερα προφίλ μπορούν να διαγραφούν μόνο αν το αυτοκίνητο είναι σταματημένο.

Πατήστε το κουμπί iCup-2037-Settings symbol.
Επιλέξτε Προφίλ.
Επιλέξτε Διαγραφή αυτού του προφίλ.
Οι πληροφορίες χρήστη και οι συνδέσεις που έχουν αντιστοιχιστεί με το προφίλ διαγράφονται.
Το σύστημα ως προεπιλογή τίθεται σε κατάσταση αποσύνδεσης και οι ρυθμίσεις που άλλαξαν δεν αποθηκεύονται στο προφίλ.

Γίνετε διαχειριστής

Έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε ένα προφίλ ως διαχειριστή.

Πατήστε το κουμπί iCup-2037-Settings symbol.
Επιλέξτε Προφίλ.
Επιλέξτε Γίνετε διαχειριστής.

Αλλαγή του ονόματος ενός προφίλ

Πατήστε το κουμπί iCup-2037-Settings symbol.
Επιλέξτε Προφίλ.
Πατήστε Επεξεργασία δίπλα στο τρέχον όνομα του προφίλ.
Αλλάξτε το όνομα του προφίλ και επιβεβαιώστε την αλλαγή.