Διαχείριση επιμέρους προβολών στην κεντρική οθόνη

Η αρχική προβολή και η προβολή εφαρμογών στην κεντρική οθόνη περιλαμβάνουν επιμέρους προβολές που μπορούν να αναπτυχθούν.

Ανάπτυξη μιας εφαρμογής στην αρχική προβολή

Ανάπτυξη μιας εφαρμογής:

Πατήστε στην εφαρμογή που θέλετε. Όταν ανοίγει μια εφαρμογή, οι υπόλοιπες εφαρμογές απενεργοποιούνται προσωρινά.

Η ανοικτή εφαρμογή παρέχει πρόσβαση στις βασικές της λειτουργίες.

Κλείσιμο μιας εφαρμογής:
Πατήστε στιγμιαία το κουμπί αρχικής προβολής κάτω από την κεντρική οθόνη.

Ανάπτυξη τετραγωνιδίου στην προβολή εφαρμογών

Ανάπτυξη μιας επιμέρους προβολής
Πατήστε το κουμπί iCup-2037-Drop down menu symbol.
Η επιμέρους προβολή αναπτύσσεται και παρέχει πρόσβαση σε περαιτέρω εφαρμογές.
Κλείσιμο ανεπτυγμένης επιμέρους προβολής:
Μπορείτε να κλείσετε την επιμέρους προβολή με δύο τρόπους.
  • Πατήστε το κουμπί P6-XC40BEV-Arrow up.
  • Πατήστε στιγμιαία στο κουμπί αρχικής προβολής στο κάτω μέρος της κεντρικής οθόνης.
iCup-2037- Overview of center display
Κουμπί αρχικής προβολής για την κεντρική οθόνη.

Έχετε πάντοτε τη δυνατότητα να επιστρέψετε στην αρχική προβολή πατώντας το κουμπί αρχικής προβολής.