Διαχείριση των προφίλ χρήστη

Μπορείτε να περάσετε σε ένα άλλο προφίλ, ακόμη κι αν το κλειδί που χρησιμοποιείτε είναι συνδεδεμένο σε διαφορετικό προφίλ.

Δημιουργία ενός προφίλ

Σύρετε την προβολή ειδοποιήσεων προς τα κάτω για πρόσβαση στα προφίλ χρήστη.
Πατήστε στο ενεργό προφίλ.
Επιλέξτε Νέο προφίλ.
Το προφίλ δημιουργήθηκε.
Το προφίλ έχει οριστεί ως το ενεργό προφίλ.

Θα καθοδηγηθείτε μέσω μιας διαδικασίας αλληλεπίδρασης, που θα σας βοηθήσει να ρυθμίσετε το νέο προφίλ. Εκεί έχετε την επιλογή να κάνετε σύζευξη ενός τηλεφώνου με το αυτοκίνητο ή να συνδέσετε διαφορετικούς λογαριασμούς, όπως το Volvo ID, με το προφίλ. Μπορείτε επίσης να παραλείψετε συγκεκριμένα βήματα και να τα ολοκληρώσετε αργότερα.

Μπορείτε να δημιουργήσετε έως έξι διαφορετικά προφίλ.

Επιλογή ενός προφίλ

Σύρετε την προβολή ειδοποιήσεων προς τα κάτω για πρόσβαση στα προφίλ χρήστη.
Πατήστε στο ενεργό προφίλ.
Εμφανίζονται τα προφίλ που μπορείτε να επιλέξετε.
Επιλέξτε το προφίλ που θέλετε.
Το προφίλ έχει επιλεγεί και το σύστημα φορτώνει τις ρυθμίσεις για το επιλεγμένο προφίλ.

 Σημείωση

Για να ακυρώσετε την κίνηση του καθίσματος όταν αλλάζετε το προφίλ, πατήστε σε οποιοδήποτε από τα κουμπιά στο μπροστινό κάθισμα.

Αποσύνδεση από ένα προφίλ

Σύρετε την προβολή ειδοποιήσεων προς τα κάτω για πρόσβαση στα προφίλ χρήστη.
Επιλέξτε Αποσύνδεση.
Πραγματοποιείται αποσύνδεση από το προφίλ και δεν είναι πλέον εφικτή η πρόσβαση στους λογαριασμούς που είναι συνδεδεμένοι με αυτό το προφίλ.
Το σύστημα ως προεπιλογή τίθεται σε κατάσταση αποσύνδεσης και οι ρυθμίσεις που άλλαξαν δεν αποθηκεύονται στο προφίλ.

 Σημείωση

Η δημιουργία, επιλογή και αποσύνδεση ενός προφίλ χρήστη είναι εφικτή μόνο όταν το αυτοκίνητο είναι σταματημένο.