Διαχείριση τηλεφωνικών κλήσεων

Μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις όταν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο στο αυτοκίνητο μέσω Bluetooth. Το τηλέφωνο πρέπει να είναι συνδεδεμένο ως τηλεφωνική συσκευή.

Πραγματοποίηση κλήσης από την εφαρμογή τηλεφώνου

Ανοίξτε την εφαρμογή τηλεφώνου από την αρχική προβολή ή την προβολή εφαρμογών iCup-2037-App view symbol.
Επιλέξτε μια επαφή από τα Αγαπημένα, Πρόσφατες κλήσεις ή Επαφές. Εναλλακτικά, πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο.
Πατήστε στην επαφή για να πραγματοποιήσετε την κλήση.
Πατήστε iCup-2037-Finish phone call symbol για να τερματίσετε την κλήση.

Μπορείτε επίσης να πραγματοποιείτε κλήσεις μέσω φωνητικού χειρισμού.

Λήψη κλήσης

Μπορείτε να βλέπετε και να χειρίζεστε τις εισερχόμενες τηλεφωνικές κλήσεις στην κεντρική οθόνη.

Πατήστε στην επιλογή iCup-2037-Answer phone call symbol ή iCup-2037-Finish phone call symbol, για να απαντήσετε ή να απορρίψετε μια τηλεφωνική κλήση.
Πατήστε iCup-2037-Finish phone call symbol για να τερματίσετε την κλήση.

Λήψη νέας κλήσης στη διάρκεια της τρέχουσας κλήσης

iCup-2037-Switch between phone call icon

Αν έχετε μια νέα εισερχόμενη κλήση στη διάρκεια της τρέχουσας κλήσης, μπορείτε να απαντήσετε μέσω της κεντρικής οθόνης. Η τρέχουσα κλήση τίθεται σε αναμονή όταν απαντήσετε στη νέα κλήση. Για να περάσετε εναλλάξ από τη μία κλήση στην άλλη, πατήστε στο σύμβολο της αντίστοιχης κλήσης.

Απενεργοποίηση του μικροφώνου

iCup-2037-Mute phone call icon

Πατήστε στο σύμβολο του μικροφώνου, για να κλείσετε το μικρόφωνο. Το άτομο που σας καλεί δεν θα ακούει τα όσα λέγονται μέσα στο αυτοκίνητο.

Εναλλαγή μεταξύ ηχείων αυτοκινήτου και τηλεφώνου

Πατήστε στο ΑυτοκίνητοΤηλέφωνο για εναλλαγή του ήχου ανάμεσα στα ηχεία του αυτοκινήτου και το ηχείο του τηλεφώνου.

Χρήση του πληκτρολογίου στη διάρκεια της τρέχουσας κλήσης

iCup-2037-Dial pad icon

Αν πρέπει να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο στη διάρκειας της τρέχουσας κλήσης, μπορείτε να το εμφανίζετε πατώντας στο σχετικό σύμβολο στην κεντρική οθόνη. Για έξοδο από την προβολή πληκτρολογίου και επιστροφή στην προβολή κλήσεων, πατήστε στο ίδιο σύμβολο ξανά.

Αναπάντητες κλήσεις

Οι αναπάντητες κλήσεις εμφανίζονται στην αρχική προβολή, όπου μπορείτε επίσης να καλέσετε τους αντίστοιχους αριθμούς. Οι αναπάντητες κλήσεις εμφανίζονται επίσης στην προβολή ειδοποιήσεων στο επάνω μέρος της κεντρικής οθόνης.