Ονοματολογία διαστάσεων για τα ελαστικά

Κωδικός για τις διαστάσεις ελαστικού, τον δείκτη φορτίου και την κατηγορία ταχύτητας.

Το αυτοκίνητο φέρει έγκριση για ολόκληρο το όχημα με συγκεκριμένους συνδυασμούς ζαντών και ελαστικών.

Διαστάσεις

Σε όλα ελαστικά αναγράφονται οι διαστάσεις, όπως: 235/50 R19 99 V.

235

Πλάτος ελαστικού (mm)

50

Σχέση προφίλ και πλάτους του ελαστικού (%)
RΑκτινική ενίσχυση

19

Διάμετρος ζάντας σε ίντσες

99

Κωδικοί για το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο ελαστικών, δείκτης φορτίου ελαστικών (LI)

V

Δείκτης μέγιστης επιτρεπόμενης ταχύτητας, δείκτης ταχύτητας (SS). (Σε αυτή την περίπτωση 240 km/h (149 mph).)

Δείκτης φορτίου

Κάθε ελαστικό έχει μια συγκεκριμένη φέρουσα ικανότητα, ένα δείκτη φορτίου (LI). Το βάρος του αυτοκινήτου καθορίζει τη φέρουσα ικανότητα που απαιτείται από τα ελαστικά.

Δείκτης ταχύτητας

Κάθε ελαστικό μπορεί να αντέξει μια συγκεκριμένη ανώτατη ταχύτητα. Ο δείκτης ταχύτητας ελαστικού, SS (Speed Symbol), πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον στην τελική ταχύτητα του αυτοκινήτου. Στον παρακάτω πίνακα αναγράφεται η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα για κάθε δείκτη ταχύτητας (SS). Μόνη εξαίρεση σε αυτούς τους κανόνες αποτελούν τα χειμερινά ελαστικά 1, όπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί μικρότερος δείκτης ταχύτητας. Αν τοποθετηθούν τέτοια ελαστικά, δεν πρέπει να οδηγείτε το αυτοκίνητο με ταχύτητα μεγαλύτερη από το όριο ταχύτητας του ελαστικού. Για παράδειγμα, τα αυτοκίνητα με ελαστικά με δείκτη ταχύτητας Q δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 160 km/h (100 mph). Η ταχύτητα του οχήματος καθορίζεται από τις οδικές συνθήκες και τον ισχύοντα κώδικα οδικής κυκλοφορίας, όχι από τον δείκτη ταχύτητας των ελαστικών.

 Σημείωση

Η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα αναγράφεται στον πίνακα.
Q160 km/h (100 mph) (μόνο με χειμερινά ελαστικά)
T190 km/h (118 mph)
H210 km/h (130 mph)
V240 km/h (149 mph)
W270 km/h (168 mph)
Y300 km/h (186 mph)

 Προειδοποίηση

Ο κατώτατος επιτρεπόμενος δείκτης φορτίου (LI) και δείκτης ταχύτητας (SS) για τα ελαστικά για κάθε αντίστοιχη έκδοση κινητήρα αναγράφονται στα τεχνικά στοιχεία. Αν χρησιμοποιηθεί ελαστικό με πολύ χαμηλό δείκτη φορτίου ή δείκτη ταχύτητας, μπορεί να υπερθερμανθεί και να καταστραφεί.
  1. 1 Με και χωρίς μεταλλικά καρφιά.