Αποθήκευση θέσης για το κάθισμα και τους εξωτερικούς καθρέπτες

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τη θέση για το ηλεκτροκίνητο* κάθισμα και τους εξωτερικούς καθρέπτες στα κουμπιά μνήμης.1

Μπορείτε να αποθηκεύσετε δύο διαφορετικές θέσεις για το ηλεκτροκίνητο* κάθισμα και τους εξωτερικούς καθρέπτες, χρησιμοποιώντας τα κουμπιά μνήμης. Τα κουμπιά βρίσκονται στην εσωτερική πλευρά μίας και των δύο μπροστινών θυρών*.

P6-CMA-seat position memory buttons
  1. P5-Icon red circle 1Κουμπί M για την αποθήκευση των ρυθμίσεων.
  2. P5-Icon red circle 2Κουμπί μνήμης 1.
  3. P5-Icon red circle 3Κουμπί μνήμης 2.

Αποθήκευση θέσης

Ρυθμίστε το κάθισμα και τους εξωτερικούς καθρέπτες στη θέση που θέλετε.
Πατήστε το κουμπί M και κρατήστε το πατημένο. Η ενδεικτική λυχνία στο κουμπί ανάβει.
Εντός τριών δευτερολέπτων, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί 1 ή 2.
Όταν η θέση έχει αποθηκευτεί στο επιλεγμένο κουμπί μνήμης, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα και η ενδεικτική λυχνία στο κουμπί M σβήνει.

Αν δεν πατηθεί κανένα από τα κουμπιά μνήμης εντός τριών δευτερολέπτων, η λυχνία στο κουμπί M σβήνει και η αποθήκευση δεν πραγματοποιείται.

Πρέπει να ρυθμίσετε ξανά το κάθισμα ή τους εξωτερικούς καθρέπτες, για να μπορέσετε να ορίσετε νέα θέση στη μνήμη.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Η τρέχουσα θέση αποθηκεύεται επίσης αυτόματα στο ενεργό προφίλ χρήστη.