Πίσω φώτα ομίχλης

Το πίσω φως ομίχλης είναι πολύ δυνατότερο από τα υπόλοιπα πίσω φώτα και πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν επικρατεί μειωμένη ορατότητα λόγω ομίχλης, χιονιού, καπνού ή σκόνης, ως έγκαιρη προειδοποίηση για τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου ότι υπάρχει προπορευόμενο όχημα.
P5/P6-2222-Button, rear fog light
Κουμπί πίσω φωτός ομίχλης.

Το πίσω φως ομίχλης βρίσκεται στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου, στην πλευρά του οδηγού.

Το πίσω φως ομίχλης μπορεί να ανάψει μόνο όταν:
  • όταν το αυτοκίνητο βρίσκεται στη λειτουργία Οδήγησης και ο περιστρεφόμενος δακτύλιος του μοχλοδιακόπτη βρίσκεται στη θέση P5-1707 Symbol AUTO ή P5-1507 Symbol low beam.
  • όταν το αυτοκίνητο βρίσκεται στη λειτουργία Οδήγησης, ο περιστρεφόμενος δακτύλιος του μοχλοδιακόπτη βρίσκεται στη θέση P5-1507 Symbol position light και τα μπροστινά φώτα ομίχλης είναι αναμμένα.

Πατήστε το κουμπί για να ανάψουν/σβήσουν τα φώτα. Όταν το πίσω φως ομίχλης είναι αναμμένο, στην οθόνη του οδηγού ανάβει η ενδεικτική λυχνία P5-1507 Symbol rear foglight.

Το πίσω φως ομίχλης σβήνει αυτόματα όταν:
  • ο περιστρεφόμενος δακτύλιος του μοχλοδιακόπτη γυρίσει στη θέση P5-1507 Symbol zero (light)
  • τεθεί εκτός λειτουργίας το αυτοκίνητο
  • ο περιστρεφόμενος δακτύλιος του μοχλοδιακόπτη βρίσκεται στη θέση P5-1507 Symbol position light και τα μπροστινά φώτα ομίχλης σβήσουν.

 Σημείωση

Οι κανονισμοί σχετικά με τη χρήση των πίσω φώτων ομίχλης διαφέρουν από χώρα σε χώρα.