Έναρξη και απενεργοποίηση του καθαρισμού αέρα*

Ο καθαρισμός αέρα βελτιώνει την ποιότητα του αέρα στον χώρο επιβατών πριν οδηγήσετε.

Η λειτουργία ενεργοποιείται απευθείας από την κεντρική οθόνη ή από την εφαρμογή Volvo Cars.

Για να εμφανιστεί η προβολή κλιματισμού, πατήστε στο κουμπί θερμοκρασίας στο κάτω μέρος της κεντρικής οθόνης στη μέση.
Πατήστε το κουμπί Στάθμευση.
Πατήστε Έναρξη καθαρισμού αέρα, για να αρχίσει ο καθαρισμός αέρα απευθείας.

 Σημείωση

Ο καθαρισμός του αέρα* αρχίζει αυτόματα όταν ολοκληρώνεται ο προκλιματισμός.

Τα παράθυρα και οι πόρτες πρέπει να είναι κλειστές, για να είναι εφικτός ο καθαρισμός αέρα.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.