Ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα για το κιβώτιο ταχυτήτων

Αν σημειωθεί βλάβη στο κιβώτιο ταχυτήτων, στην οθόνη του οδηγού εμφανίζεται μια λυχνία και ένα μήνυμα.
ΛυχνίαΕρμηνεία
P5P6-2037-iCup-Transmission symbol

Έχει σημειωθεί σφάλμα στο κιβώτιο ταχυτήτων.

Διαβάστε το μήνυμα στην οθόνη του οδηγού.

P5P6-2037-iCup-Reduced speed limit warning symbol

Προσωρινή βλάβη στο σύστημα μετάδοσης κίνησης.

Διαβάστε το μήνυμα στην οθόνη του οδηγού.