Ασφάλειες και κεντρικές ηλεκτρικές μονάδες

Οι ηλεκτρικές λειτουργίες και τα ηλεκτρικά εξαρτήματα προστατεύονται από διάφορες ασφάλειες, οι οποίες προστατεύουν το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου από βραχυκύκλωμα ή υπερφόρτωση. Οι ασφάλειες είναι τοποθετημένες στις διάφορες ασφαλειοθήκες στο αυτοκίνητο.

 Προειδοποίηση

Ποτέ μην αντικαθιστάτε μια ασφάλεια με ξένο αντικείμενο ή με ασφάλεια μεγαλύτερου αμπεράζ. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο ηλεκτρικό σύστημα και φωτιά.

Απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo για την αντικατάσταση των ασφαλειών που δεν περιγράφονται στο εγχειρίδιο κατόχου.

 Προειδοποίηση

Ο χειρισμός των καλωδίων πορτοκαλί χρώματος πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.

 Προειδοποίηση

Αρκετά από τα εξαρτήματα στο αυτοκίνητο λειτουργούν με ρεύμα υψηλής τάσης το οποίο μπορεί να είναι επικίνδυνο σε περίπτωση λανθασμένης παρέμβασης.

Μην αγγίζετε τίποτε που δεν περιγράφεται με σαφήνεια στο εγχειρίδιο κατόχου του αυτοκινήτου.

Το γεγονός ότι ένα ηλεκτρικό εξάρτημα ή κάποια ηλεκτρική λειτουργία δεν λειτουργεί μπορεί να σημαίνει ότι η ασφάλεια του εξαρτήματος υπερφορτώθηκε και πρέπει να αντικατασταθεί. Αν η ίδια ασφάλεια υπερφορτώνεται επανειλημμένα, σημαίνει ότι υπάρχει βλάβη στο εξάρτημα. Η Volvo συνιστά να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo για έλεγχο.

Θέση κεντρικών ηλεκτρικών μονάδων

P6-C40-2139-Fuse box locations
P5-Icon red circle 1Κάτω από το καπό του κινητήρα
P5-Icon red circle 2Κάτω από το ντουλαπάκι του συνοδηγού