Προειδοποιητικό τρίγωνο

Χρησιμοποιήστε το προειδοποιητικό τρίγωνο για να προειδοποιήσετε τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου αν το αυτοκίνητο είναι σταματημένο σε κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Επίσης ανάψτε τα αλάρμ.

Αποθηκευτικοί χώροι

Το προειδοποιητικό τρίγωνο αποθηκεύεται κάτω από το δάπεδο του χώρου αποσκευών.

Άνοιγμα του προειδοποιητικού τριγώνου

P6-2139-C40BEV-warning triangel storage step 1
P5-1507-Warningtriangel step 2
P5-1507-warningtriangel step 3
P5-Icon gray box 1

Σηκώστε το δάπεδο του χώρου αποσκευών και αφαιρέστε το προειδοποιητικό τρίγωνο που είναι στερεωμένο με ιμάντες Velcro.

P5-Icon gray box 2

Αφαιρέστε το προειδοποιητικό τρίγωνο από τη θήκη, ξεδιπλώστε το και ενώστε τα άκρα του.

P5-Icon gray box 3

Ανοίξτε τα σκέλη του προειδοποιητικού τριγώνου.

Τηρείτε τους κανονισμούς για τη χρήση του προειδοποιητικού τριγώνου. Τοποθετήστε το προειδοποιητικό τρίγωνο σε κατάλληλο σημείο ως προς την κυκλοφορία.

Επανατοποθετήστε το προειδοποιητικό τρίγωνο κάτω από το δάπεδο του χώρου αποσκευών αφότου το χρησιμοποιήσετε.

Σχετικά έγγραφα