Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της θέρμανσης μπροστινών καθισμάτων*

Τα καθίσματα μπορούν να θερμανθούν για μεγαλύτερη άνεση του οδηγού και των επιβατών όταν επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες.
P6-XC40BEV-2037-Climate-Button seat
Πατήστε το κουμπί καθίσματος οδηγού ή συνοδηγού στο κάτω μέρος της κεντρικής οθόνης, για να εμφανιστεί το χειριστήριο για τη θέρμανση καθίσματος.
P6-XC40BEV-2037–Climate–Button seat heat
Πατήστε επανειλημμένα στο κουμπί για τα θερμαινόμενα καθίσματα, για να ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί η θέρμανση και για να περάσετε διαδοχικά μεταξύ των τριών εντάσεων θέρμανσης.
Η στάθμη αλλάζει και το κουμπί δείχνει την καθορισμένη στάθμη.

 Προειδοποίηση

Τα θερμαινόμενα καθίσματα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται από το ανθρώπους που δυσκολεύονται να αντιληφθούν την αύξηση στη θερμοκρασία λόγω απώλειας αίσθησης ή που διαφορετικά δυσκολεύονται να χρησιμοποιήσουν τα χειριστήρια για θερμαινόμενα καθίσματα.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.