Λεπτομερείς πληροφορίες για κατασκευαστές παιδικών καθισμάτων

Στον πίνακα παρατίθενται λεπτομερείς πληροφορίες για τους κατασκευαστές παιδικών καθισμάτων και ποιες θέσεις μέσα στο αυτοκίνητο είναι κατάλληλες για ποιους τύπους παιδικού καθίσματος.
P6-1746-XC40–Safety–Child restraint placement overview
Θέσεις καθίσματος σε αριστεροτίμονα αυτοκίνητα.
P6-XC40-1746-Safety- Child restraint placement overview right hand drive
Θέσεις καθίσματος σε δεξιοτίμονα αυτοκίνητα.
Θέση καθίσματος112 (με απενεργοποιημένο αερόσακο, μόνο παιδικά καθίσματα με φορά προς τα πίσω)2, 32 (με ενεργοποιημένο αερόσακο, μόνο παιδικό κάθισμα με φορά προς τα εμπρός)2, 3334453
Θέση καθίσματος κατάλληλη για παιδικά καθίσματα ασφαλείας γενικής χρήσης που προσδένονται με τη ζώνη ασφαλείας του αυτοκινήτου (Ναι/Όχι).ΌχιΝαι5Ναι5ΝαιΝαιΝαι
Θέση καθίσματος για i-Size (Ναι/Όχι)ΌχιΝαι6, 7Ναι6, 7ΝαιΌχιΝαι
Θέση καθίσματος, στερέωση στο πλάι (L1/L2/Όχι)ΌχιΌχιΌχιΌχιΌχιΌχι
Μεγαλύτερο κατάλληλο παιδικό κάθισμα με φορά προς τα πίσω (R1/R2/R3/Όχι)ΌχιR38, 9ΌχιR3ΌχιR3
Μεγαλύτερο κατάλληλο παιδικό κάθισμα με φορά προς τα εμπρός (F1/F2/F2x/F3/Όχι)ΌχιΌχι

F38, 9

F3ΌχιF3
Μεγαλύτερο κατάλληλο βοηθητικό παιδικό κάθισμα (B2/B3/Όχι)ΌχιΌχιB3B3ΌχιB3
  1. 1 Σύμφωνα με την εικόνα.
  2. 2 Η προέκταση της έδρας του καθίσματος πρέπει να βρίσκεται πάντοτε στη θέση σύμπτυξης, για να τοποθετηθούν παιδικά καθίσματα ασφαλείας.
  3. 3 Σε αυτό το κάθισμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί παιδικό κάθισμα με σκέλη στήριξης.
  4. 4 Σε αυτό το κάθισμα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί παιδικό κάθισμα με σκέλη στήριξης.
  5. 5 Ρυθμίστε το κάθισμα σε πιο όρθια θέση και, αν είναι απαραίτητο, την κλίση της έδρας του καθίσματος. Ρυθμίστε την κλίση της πλάτης του καθίσματος.
  6. 6 Διαφέρει ανάλογα με την αγορά.
  7. 7 Αν το παιδικό κάθισμα ασφαλείας διαθέτει σκέλος στήριξης, ρυθμίστε το κάθισμα σε μια πιο όρθια θέση.
  8. 8 Ισχύει για την εγκατάσταση των παιδικών καθισμάτων ασφαλείας i-Size και των παιδικών καθισμάτων ασφαλείας ISOFIX (IL) αν το κάθισμα του συνοδηγού διαθέτει σημεία στερέωσης ISOFIX (διαφέρει ανάλογα με την αγορά) και φέρει σήμανση i-Size. Το επάνω σημείο στερέωσης για παιδικά καθίσματα ασφαλείας είναι διαθέσιμο μόνο για θέση που φέρει σήμανση i-Size.
  9. 9 Ρυθμίστε την πλάτη του καθίσματος έτσι, ώστε τα προσκέφαλα να μην έρχονται σε επαφή με το παιδικό κάθισμα