Ρύθμιση του τιμονιού

Το τιμόνι μπορεί να ρυθμιστεί σε διάφορες θέσεις.
P5-1617-adjustment directions steering wheel
Μπορείτε να ρυθμίσετε τόσο το ύψος του τιμονιού όσο και την απόστασή του από τον οδηγό.

 Προειδοποίηση

Ρυθμίστε και ασφαλίστε το τιμόνι πριν οδηγήσετε. Δεν πρέπει ποτέ να ρυθμίζετε το τιμόνι ενώ οδηγείτε.
iCup-CMA-2317-Adjusting steering wheel
Μοχλός για τη ρύθμιση του τιμονιού.
Πιέστε τον μοχλό προς τα εμπρός και προς τα κάτω για να απασφαλίσει το τιμόνι.
Ρυθμίστε το τιμόνι στη θέση που σας εξυπηρετεί.
Τραβήξτε το μοχλό προς τα πίσω για να ασφαλίσει το τιμόνι στη θέση του. Αν ο μοχλός μετακινείται δύσκολα, πιέστε ή ανεβάστε το τιμόνι ελαφρά μετακινώντας την ίδια στιγμή τον μοχλό προς τα πίσω.