Σημαντικές πληροφορίες για τα αξεσουάρ και τον βοηθητικό εξοπλισμό

Η εσφαλµένη σύνδεση και τοποθέτηση αξεσουάρ και πρόσθετου εξοπλισμού µπορεί να προκαλέσει προβλήµατα στο ηλεκτρονικό σύστηµα του αυτοκινήτου.

Η Volvo συνιστά ανεπιφύλακτα στους κατόχους Volvo να εγκαθιστούν μόνο γνήσια αξεσουάρ εγκεκριμένα από τη Volvo και η εγκατάστασή τους να πραγματοποιείται μόνο από εκπαιδευμένους και εξειδικευμένους τεχνικούς της Volvo. Ορισμένα αξεσουάρ λειτουργούν μόνο όταν έχει εγκατασταθεί το αντίστοιχο λογισμικό στο σύστημα του υπολογιστή του αυτοκινήτου.

Ο εξοπλισμός που περιγράφεται στο εγχειρίδιο κατόχου δεν διατίθεται σε όλα τα αυτοκίνητα - ο εξοπλισμός διαφέρει ανάλογα με την προσαρμογή στις ανάγκες κάθε αγοράς και τους εθνικούς ή τους κατά τόπους νόμους και διατάξεις.

Οι προαιρετικοί εξοπλισμοί ή τα αξεσουάρ που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο επισημαίνονται με έναν αστερίσκο. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με το στάνταρ ή τον προαιρετικό εξοπλισμό και τα αξεσουάρ, απευθυνθείτε στο Επίσημο Δίκτυο της Volvo.

  • Τα γνήσια αξεσουάρ της Volvo ελέγχονται, για να διασφαλίζεται ότι λειτουργούν με τα συστήματα του αυτοκινήτου, για απόδοση, ασφάλεια και έλεγχο εκπομπών. Επιπλέον, ένας εκπαιδευμένος και καταρτισμένος τεχνικός σέρβις της Volvo γνωρίζει, που μπορούν ή δεν μπορούν να εγκατασταθούν με ασφάλεια αξεσουάρ στο Volvo σας. Αναζητήστε πάντοτε τη συμβουλή κάποιου εκπαιδευμένου και καταρτισμένου τεχνικούς σέρβις της Volvo πριν την εγκατάσταση οποιωνδήποτε αξεσουάρ οπουδήποτε στο αυτοκίνητό σας.
  • Αξεσουάρ που δεν έχουν εγκριθεί από τη Volvo, μπορεί να μην έχουν δοκιμαστεί ειδικά για χρήση με το αυτοκίνητό σας.
  • Μερικά από τα συστήματα επιδόσεων και ασφαλείας του αυτοκινήτου μπορεί να επηρεαστούν αρνητικά, αν εγκαταστήσετε αξεσουάρ, που δεν έχουν δοκιμαστεί από τη Volvo ή αν επιτρέψετε σε κάποιον που δεν διαθέτει εμπειρία με το αυτοκίνητό σας να εγκαταστήσει αξεσουάρ.
  • Τυχόν ζημιές που προκαλούνται από αξεσουάρ που εγκαταστάθηκαν εσφαλμένα ή με μη εγκεκριμένο τρόπο δεν καλύπτονται από οποιαδήποτε εγγύηση νέου αυτοκινήτου. Περισσότερες πληροφορίες για την εγγύηση μπορείτε να βρείτε στο Βιβλίο σέρβις και εγγύησης. Η Volvo δεν αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη για θανάτους, τραυματισμούς ή οικονομικές επιβαρύνσεις που θα προκύψουν από την εγκατάσταση μη γνήσιων αξεσουάρ.

 Προειδοποίηση

Ο οδηγός έχει πάντοτε την απόλυτη ευθύνη για την ασφαλή χρήση του αυτοκινήτου και την τήρηση των νόμων και διατάξεων σε ισχύ.

Είναι επίσης σημαντικό η συντήρηση και το σέρβις του αυτοκινήτου να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις συστάσεις της Volvo, το εγχειρίδιο κατόχου και το Βιβλίο σέρβις και εγγύησης.

Αν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις πληροφορίες στην κεντρική οθόνη και τις πληροφορίες σε άλλες πηγές, τότε υπερισχύουν πάντοτε οι πληροφορίες στην κεντρική οθόνη.