Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της θέρμανσης πίσω παρμπρίζ και εξωτερικών καθρεπτών

Το θερμαινόμενο πίσω παρμπρίζ και οι θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες χρησιμοποιούνται για τη γρήγορη αποθάμβωση και την απομάκρυνση του πάγου από το πίσω παρμπρίζ και τους εξωτερικούς καθρέπτες.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του θερμαινόμενου πίσω παρμπρίζ και των εξωτερικών καθρεπτών από την κεντρική κονσόλα

Στην κεντρική κονσόλα υπάρχει ένα φυσικό κουμπί για γρήγορη πρόσβαση στη λειτουργία θέρμανσης πίσω παρμπρίζ και εξωτερικών καθρεπτών.

P5/P6-1746–Climate–Physical button rear screen
Φυσικό κουμπί στην κεντρική κονσόλα.
Πατήστε το κουμπί.
Το θερμαινόμενο πίσω παρμπρίζ και οι εξωτερικοί καθρέπτες ενεργοποιούνται/απενεργοποιούνται και το κουμπί φωτίζεται/σβήνει.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του θερμαινόμενου πίσω παρμπρίζ και των εξωτερικών καθρεπτών από την κεντρική οθόνη

Για να εμφανιστεί η προβολή κλιματισμού, πατήστε στο κουμπί θερμοκρασίας στο κάτω μέρος της κεντρικής οθόνης στη μέση.
P6-XC40BEV-2037–Climate–Button rear defroster
Πατήστε στο κουμπί για το θερμαινόμενο πίσω παρμπρίζ και τους εξωτερικούς καθρέπτες.
Το θερμαινόμενο πίσω παρμπρίζ και οι εξωτερικοί καθρέπτες ενεργοποιούνται/απενεργοποιούνται και το κουμπί φωτίζεται/σβήνει.