Αναπαραγωγή (πολυ)μέσων

Ανεξάρτητα από την εφαρμογή (πολυ)μέσων που χρησιμοποιείται, στην κεντρική οθόνη εμφανίζεται το πεδίο "Ακούγεται τώρα".

Μεταξύ άλλων, μπορείτε να επιλέξετε παύση και να αλλάξετε μουσικό κομμάτι στο πεδίο "Ακούγεται τώρα". Υπάρχει η δυνατότητα για περισσότερες ρυθμίσεις, αν αναπτύξετε το πεδίο "Ακούγεται τώρα" σε πλήρη οθόνη.

Άνοιγμα της προβολής "Ακούγεται τώρα"

Πατήστε στο βέλος στο πεδίο "Ακούγεται τώρα", για να αναπτυχθεί το πεδίο στην προβολή "Ακούγεται τώρα". Αυτή η προβολή σας δίνει πρόσβαση σε περισσότερες ρυθμίσεις, οι οποίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το είδος της εφαρμογής που χρησιμοποιείται. Για να ελαχιστοποιηθεί η προβολή "Ακούγεται τώρα", πατήστε στο βέλος ξανά.