Απενεργοποίηση του περιοριστή ταχύτητας

Όταν θέλετε να σταματήσετε να οδηγείτε με τον ρυθμιστή ταχύτητας, μπορείτε να τον απενεργοποιήσετε χειροκίνητα.

Η απενεργοποίηση και η ενεργοποίηση του περιοριστή ταχύτητας γίνεται με τον ίδιο τρόπο. Απλώς τραβάτε τον δεξιό μοχλοδιακόπτη του τιμονιού προς τα κάτω.

Ενεργοποίηση του περιοριστή ταχύτητας με τον μοχλοδιακόπτη

Τραβήξτε τον δεξιό μοχλοδιακόπτη του τιμονιού προς τα κάτω ως το τέρμα.

Η απενεργοποίηση επιβεβαιώνεται στην περιοχή πληροφοριών οδηγού.