Ανύψωση του αυτοκινήτου

Μπορείτε να ανυψώνετε έναν τροχό τη φορά με έναν γρύλο. Να διαβάσετε οπωσδήποτε όλες τις οδηγίες πριν ανυψώσετε το αυτοκίνητο.

 Σημαντικό

Είναι πολύ σημαντικό να τοποθετήσετε τον γρύλο στα σημεία στερέωσης γρύλου, διαφορετικά η μπαταρία μπορεί να υποστεί ζημιά.

Συνιστώμενος ή παρεχόμενος εξοπλισμός

 • Οι οδηγίες για την ανύψωση του αυτοκινήτου προϋποθέτουν χρήση ενός γρύλου που προτείνεται ή παρέχεται1 από τη Volvo.
 • Χρησιμοποιείτε μόνο εργαλεία και εξοπλισμό σχεδιασμένα για το μοντέλο αυτοκινήτου σας. Επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο διανομέα της Volvo για συστάσεις εργαλείων.
 • Η Volvo συνιστά εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo για εργασίες που δεν περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης.
 • Ένας φορητός γρύλος σχεδιασμένος για περιστασιακή και περιορισμένη χρήση είναι κατάλληλος μόνο για σύντομες και επείγουσες εργασίες, όπως η επισκευή ενός κλαταρισμένου ελαστικού. Για συχνή ή εκτεταμένη χρήση, συνιστάται γρύλος συνεργείου.
 • Ανυψώνετε το αυτοκίνητο αποκλειστικά από τα σημεία στερέωσης του γρύλου.

Άλλος εξοπλισμός ανύψωσης

 • Αν χρησιμοποιείτε εξοπλισμό ανύψωσης που δεν παρέχεται από τη Volvo2, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες του πριν την ανύψωση του αυτοκινήτου. Βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός είναι συμβατός με το αυτοκίνητο.
 • Χρησιμοποιείτε πρόσθετο εξοπλισμό ασφαλείας, όπως τρίποδα και σφήνες τροχών, όπου χρειάζεται.
 • Αν χρησιμοποιείτε γρύλο συνεργείου, βεβαιωθείτε ότι στην πλάκα του γρύλου υπάρχει λαστιχένιο προστατευτικό, για να προστατεύεται το αυτοκίνητο και για να διασφαλίζεται ότι το αυτοκίνητο παραμένει σταθερό.

 Προειδοποίηση

Ασφάλεια γύρω από το αυτοκίνητο

 • Αν αλλάζετε τροχό σε σημείο διερχόμενης κυκλοφορίας, βεβαιωθείτε ότι εσείς και το αυτοκίνητο είστε ευκρινώς ορατοί στους άλλους. Ανάψτε τα αλάρμ, τοποθετήστε προειδοποιητικό τρίγωνο σε ορατό αλλά ασφαλές σημείο και φορέστε ανακλαστικό γιλέκο.
 • Υποδείξτε ένα ασφαλές σημείο στο οποίο μπορούν να περιμένουν οι επιβάτες, μακριά από το αυτοκίνητο και την κυκλοφορία.
 • Είστε υπεύθυνοι για την ασφάλεια γύρω από το αυτοκίνητό σας όταν αυτό είναι ανυψωμένο. Μην επιτρέπετε σε άτομα να παραμένουν μέσα ή κοντά στο αυτοκίνητο.

Ανύψωση του αυτοκινήτου

 • Μην εισέρχεστε ποτέ κάτω από το αυτοκίνητο ή μην αφήνετε οποιονδήποτε να τοποθετήσει οποιοδήποτε μέρος του σώματός του κάτω από το αυτοκίνητο, όταν είναι ανυψωμένο.
 • Μην τοποθετείτε αντικείμενα ανάμεσα στο έδαφος και στον γρύλο, ούτε ανάμεσα στον γρύλο και το σημείο στερέωσης του γρύλου στο αυτοκίνητο.
 • Μη χρησιμοποιείτε εξοπλισμό ανύψωσης που παρουσιάζει τυχόν σημάδια φθοράς.
Πριν την ανύψωση του αυτοκινήτου:
 • Συγκεντρώστε τα εργαλεία και τα εξαρτήματα που απαιτούνται για την προγραμματισμένη εργασία σας.
 • Βεβαιωθείτε ότι ο γρύλος είναι σε καλή κατάσταση και τα σπειρώματά του είναι κατάλληλα λιπασμένα και χωρίς βρομιές.
 • Για να αποφύγετε την ακούσια ενεργοποίηση του συναγερμού, μειώστε την ευαισθησία του συναγερμού του αυτοκινήτου σας.
Ενεργοποιήστε το χειρόφρενο.
Τοποθετήστε σφήνες τροχών για να μειωθεί ο κίνδυνος μετακίνησης του αυτοκινήτου ενώ είναι ανυψωμένο. Μεγάλες πέτρες ή κούτσουρα βοηθούν επίσης. Τοποθετήστε τα μπροστά και πίσω από κάθε τροχό που παραμένει στο έδαφος.

Εντοπίστε το προβλεπόμενο σημείο στερέωσης του γρύλου στην κάτω πλευρά του αυτοκινήτου. Οι θέσεις των σημείων υποδοχής του γρύλου επισημαίνονται από τριγωνικά σημάδια που βρίσκονται χαμηλά κατά μήκος των πλευρών του αυτοκινήτου.

Σημεία στερέωσης γρύλου

Υπάρχουν δύο σημεία στερέωσης του γρύλου σε κάθε πλευρά του αυτοκινήτου.

Τοποθετήστε τον γρύλο κάτω από το σημείο στερέωσης του γρύλου στο αυτοκίνητο. Η επιφάνεια στην οποία εδράζεται πρέπει να είναι σταθερή, μη ολισθηρή και επίπεδη. Τοποθετήστε τον γρύλο με τη μανιβέλα στην αντίθετη πλευρά από το αυτοκίνητο.

Γυρίστε τη μανιβέλα, μέχρι η κεφαλή του γρύλου να φτάσει στο σημείο στερέωσης γρύλου στο αυτοκίνητο. Βεβαιωθείτε ότι το σημείο στερέωσης του γρύλου εφαρμόζει σωστά στην υποδοχή.

Η κεφαλή του γρύλου καταλήγει στο σημείο στερέωσης του γρύλου.
Πραγματοποιήστε μια τελική ευθυγράμμιση. Βεβαιωθείτε ότι:
 • ο γρύλος δεν γέρνει προς οποιαδήποτε κατεύθυνση
 • η βάση του γρύλου είναι κεντραρισμένη κάτω από το σημείο στερέωσης του γρύλου
 • η κεφαλή του γρύλου έρχεται σωστά σε επαφή με το σημείο στερέωσης.
Σωστά τοποθετημένος γρύλος.
Ανυψώστε το αυτοκίνητο στο κατάλληλο ύψος. Μην το ανυψώνετε πέρα από το απαιτούμενο ύψος για την εκτέλεση της εργασίας.

 Προειδοποίηση

Μην αφήνετε το αυτοκίνητο χωρίς επίβλεψη όταν είναι ανυψωμένο.

Χαμηλώστε προσεκτικά το αυτοκίνητο όταν ολοκληρώσετε την εργασία σας. Μην ξεχνάτε να δοκιμάσετε σημαντικές λειτουργίες του αυτοκινήτου που ενδέχεται να έχουν επηρεαστεί από την εργασία που εκτελέσατε.

Τοποθετήστε τον γρύλο στον αποθηκευτικό του χώρο.

 1. 1 Ανάλογα με την αγορά, στο αυτοκίνητο μπορεί να συμπεριλαμβάνεται ένας γρύλος για περιστασιακή και περιορισμένη χρήση.
 2. 2 Όπως γρύλοι συνεργείου ή άλλος εξοπλισμός ανύψωσης σχεδιασμένος για συχνή και εκτεταμένη χρήση.