Λεπτομερείς πληροφορίες για τους κατασκευαστές παιδικών καθισμάτων ασφαλείας

Στον πίνακα παρατίθενται λεπτομερείς πληροφορίες των κατασκευαστών παιδικών καθισμάτων ασφαλείας σχετικά με τις θέσεις στο αυτοκίνητο που είναι κατάλληλες για διάφορα είδη παιδικών καθισμάτων ασφαλείας.
Επισκόπηση θέσης καθίσματος για αριστεροτίμονο όχημα
3
5
2
1
4
Θέση καθίσματος112 (με απενεργοποιημένο αερόσακο, μόνο παιδικά καθίσματα ασφαλείας με φορά προς τα πίσω)22 (με ενεργοποιημένο αερόσακο, μόνο παιδικά καθίσματα ασφαλείας με φορά προς τα εμπρός)2345
Θέση στο αυτοκίνητο κατάλληλη για παιδικά καθίσματα γενικής χρήσης που στερεώνονται με τη ζώνη ασφαλείας του αυτοκινήτου (Ναι/Όχι)ΌχιΝαι3Ναι3ΝαιΝαιΝαι
Θέση στο αυτοκίνητο για i-Size (Ναι/Όχι)ΌχιΌχιΌχιΝαιΌχιΝαι
Θέση στο αυτοκίνητο, στερέωση στο πλάι (L1/L2/Όχι)ΌχιΌχιΌχιΌχιΌχιΌχι
Το μεγαλύτερο κατάλληλο παιδικό κάθισμα με φορά προς τα πίσω (R1/R2/R3/Όχι)ΌχιR3456ΌχιR3ΌχιR3
Μεγαλύτερο κατάλληλο παιδικό κάθισμα με φορά προς τα εμπρός (F1/F2/F2x/F3/Όχι)ΌχιΌχιF3456F3ΌχιF3
Μεγαλύτερο κατάλληλο βοηθητικό παιδικό κάθισμα (B2/B3/Όχι)ΌχιΌχιB3B3B3B3
  1. 1 Σύμφωνα με την εικόνα
  2. 2 Η προέκταση της έδρας του καθίσματος πρέπει πάντα να βρίσκεται στη θέση σύμπτυξης όταν τοποθετείται παιδικό κάθισμα ασφαλείας.
  3. 3 Ρυθμίστε την πλάτη του καθίσματος σε πιο όρθια θέση, όταν είναι απαραίτητο.
  4. 4 Ισχύει για την τοποθέτηση παιδικών καθισμάτων ISOFIX εγκεκριμένων για ημι-γενική χρήση (IL), αν το αυτοκίνητο διαθέτει το αξεσουάρ κονσόλας ISOFIX (η διαθεσιμότητα ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την αγορά). Δεν υπάρχουν άνω σημεία πρόσδεσης διαθέσιμα για αυτό το κάθισμα.
  5. 5 Ρυθμίστε την πλάτη του καθίσματος έτσι, ώστε το προσκέφαλο του καθίσματος να μην έρχεται σε επαφή με το παιδικό κάθισμα ασφαλείας.
  6. 6 Μην τοποθετείτε τα πόδια στήριξης σε υπερυψωμένες ή ανομοιόμορφες επιφάνειες δαπέδου, υποπόδια ή άλλα αντικείμενα.