Επισκόπηση του πίνακα κατάλληλων θέσεων για παιδικά καθίσματα ασφαλείας

Ο παρακάτω πίνακας παρέχει μια επισκόπηση των τύπων παιδικών καθισμάτων ασφαλείας που είναι κατάλληλα για τοποθέτηση σε κάθε κάθισμα.
Επισκόπηση θέσης καθίσματος για αριστεροτίμονο όχημα
3
5
2
1
4
Θέση καθίσματος1122345
Συστήματα παιδικών καθισμάτων ασφαλείας i-SizeΌχιΌχιΝαιΌχιΝαι
Συστήματα παιδικών καθισμάτων ασφαλείας εγκεκριμένα για γενική χρήση, τα οποία ασφαλίζουν με τη ζώνη ασφαλείας του αυτοκινήτουΌχιΝαιΝαιΝαιΝαι
Άλλες κατηγορίες συστήματος παιδικού καθίσματος ασφαλείας3ΌχιΝαιΝαιΝαιΝαι

 Προειδοποίηση

  • Όταν στο κάθισμα του συνοδηγού (θέση καθίσματος 2) έχει τοποθετηθεί παιδικό κάθισμα ασφαλείας με φορά προς τα εμπρός, ο αερόσακος του συνοδηγού πρέπει να είναι ενεργοποιημένος.
  • Όταν στο κάθισμα του συνοδηγού (θέση καθίσματος 2) έχει τοποθετηθεί παιδικό κάθισμα ασφαλείας με φορά προς τα πίσω, ο αερόσακος συνοδηγού πρέπει να είναι απενεργοποιημένος.

Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών χρήσης μπορεί να θέσει σε κίνδυνο ζωές ή να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό.

 Σημαντικό

Τοπικοί κανονισμοί

Οι κανονισμοί που ορίζουν πού και πώς πρέπει να κάθονται και να προσδένονται τα παιδιά διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τι ισχύει στην περιοχή στην οποία βρίσκεστε.

  1. 1 Σύμφωνα με την εικόνα
  2. 2 Ενεργοποιημένος αερόσακος για παιδικά καθίσματα ασφαλείας με φορά προς τα εμπρός. Απενεργοποιημένος αερόσακος για παιδικά καθίσματα ασφαλείας με φορά προς τα πίσω.
  3. 3 Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του παιδικού καθίσματος ασφαλείας.