Πιστοποιημένες τιμές αυτονομίας και ηλεκτρικής κατανάλωσης του αυτοκινήτου

Αυτές είναι οι πιστοποιημένες τιμές για την αυτονομία του αυτοκινήτου σας και τη χρήση ηλεκτρικής ισχύος. Ωστόσο, η αυτονομία και η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, διαφέρουν ανάλογα με την περίσταση και τις συνθήκες οδήγησης. Αυτές οι τιμές δεν θα πρέπει να ερμηνεύονται ως μια αναμενόμενη αυτονομία, θα πρέπει πρωτίστως να χρησιμοποιούνται για σύγκριση διαφορετικών αυτοκινήτων.

Διαδικασία που χρησιμοποιείται για τον ορισμό των τιμών

Οι τιμές στον παρακάτω πίνακα έχουν καθοριστεί σύμφωνα με την WLTP1, η οποία είναι μια διεθνής μέθοδος δοκιμών που εκτελείται σε εργαστηριακό περιβάλλον. Η μέθοδος χρησιμοποιεί κύκλους οδήγησης για την προσομοίωση μιας μέσης λειτουργίας οδήγησης του αυτοκινήτου. Κάθε κύκλος οδήγησης καθορίζεται από διαφορετικές συνθήκες, όπως ταχύτητα, χρόνο και διανυθείσα απόσταση.

Το πρότυπο βασίζεται σε τέσσερα προφίλ κύκλου οδήγησης με διαφορετικές τιμές μέσης ταχύτητας:
Οδήγηση εντός πόληςΧαμηλή ταχύτητα
Περιαστική οδήγησηΜέση ταχύτητα
Οδήγηση εκτός πόληςΥψηλή ταχύτητα
Οδήγηση σε αυτοκινητόδρομοΠολύ υψηλή ταχύτητα

Σύμβολο επεξήγησης

Αυτό είναι μια επεξήγηση των συμβόλων που χρησιμοποιούνται στον παρακάτω πίνακα προδιαγραφών.

Πιστοποιημένη τιμή για την πιθανή αυτονομία (km) του αυτοκινήτου2.
Οδήγηση εντός πόλης και περιαστική οδήγηση.
Μέση τιμή και για τις τέσσερις φάσεις κύκλων οδήγησης (εντός πόλης, περιαστική, εκτός πόλης και οδήγηση σε αυτοκινητόδρομο).
Πιστοποιημένη τιμή για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας του αυτοκινήτου (kWh/100 km). Η τιμή είναι μέση τιμή και για τις τέσσερις φάσεις κύκλων οδήγησης (εντός πόλης, περιαστική, εκτός πόλης και οδήγηση σε αυτοκινητόδρομο).
Χαμηλή τιμή.
Υψηλή τιμή.

Προδιαγραφές για την αυτονομία και την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας

Twin Motor Performance
59145017,4
59944518,0

 Σημείωση

Αν λείπουν τα στοιχεία από τον πίνακα, θα ενημερωθούν σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Πιστοποιημένες και πραγματικές τιμές

Όταν οδηγείτε, η αυτονομία και η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας του αυτοκινήτου μπορεί να διαφέρουν σε σχέση με τις ενδείξεις πιστοποιημένων τιμών. Ορισμένοι λόγοι που αυτό συμβαίνει είναι:
  • Οδηγικό στιλ.
  • Πρόσθετος εξοπλισμός και φορτίο επηρεάζουν το βάρος του αυτοκινήτου.
  • Οι μη στάνταρ τροχοί μπορεί να αυξάνουν την αντίσταση κύλισης.
  • Η υψηλή ταχύτητα μπορεί να προκαλεί αυξημένη αντίσταση αέρα.
  • Οδικές, κυκλοφοριακές και καιρικές συνθήκες
  • Η γενική κατάσταση του αυτοκινήτου.
  1. 1 Παγκόσμια Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμής Ελαφρών Οχημάτων
  2. 2 Η τιμή δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως αναμενόμενη αυτονομία. Η αυτονομία είναι δύσκολο να επιτευχθεί κατά τη διάρκεια της κανονικής οδήγησης.

Σχετικά έγγραφα