Προδιαγραφές υγρού φρένων

Το μέσο στο σύστημα φρένων του αυτοκινήτου σας ονομάζεται υγρό φρένων.
Προβλεπόμενη ποιότητα Γνήσιο υγρό φρένων Volvo ή ισοδύναμο υγρό φρένων που πληροί τις προδιαγραφές Dot 4, 5.1 και ISO 4925 κατηγορία 6.

 Σημαντικό

Συνιστάται η αλλαγή ή η πλήρωση του υγρού φρένων να γίνεται από εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.