Προδιαγραφές καλωδίου φόρτισης

Σε αυτές οι προδιαγραφές παρατίθενται λεπτομέρειες για τα καλώδια φόρτισης Mode 2. Μπορείτε να αγοράσετε καλώδια φόρτισης Mode 2 από το κατάστημα Volvo Extras.
Θερμοκρασία περιβάλλοντος-30 °C έως 40 °C (-22 °F έως 104 °F)

Ρελέ διαφυγής

Τα καλώδια φόρτισης Mode 2 διαθέτουν ενσωματωμένο ρελέ διαφυγής που προστατεύει το αυτοκίνητο και τον χρήστη από ηλεκτροπληξία που προκαλείται από βλάβες στο σύστημα.

 Προειδοποίηση

Το ρελέ διαφυγής συμβάλλει στην προστασία του συστήματος φόρτισης του αυτοκινήτου, αλλά δεν διασφαλίζει ότι δεν πρόκειται να παρατηρηθεί ποτέ υπερφόρτωση.

 Σημαντικό

Το ρελέ διαφυγής δεν προστατεύει την οικιακή πρίζα.

Παρακολούθηση θερμοκρασίας

Το καλώδιο Mode 2 είναι επίσης εξοπλισμένο με μια μονάδα ελέγχου, η οποία διαθέτει ενσωματωμένη λειτουργία παρακολούθησης υπερθέρμανσης. Αυτή η λειτουργία παρακολουθεί τη θερμοκρασία τόσο του καλωδίου όσο και της οικιακής πρίζας.

 Σημαντικό

Αποφύγετε την άμεση έκθεση της μονάδας ελέγχου και του σχετικού βύσματος στο φως του ήλιου. Διαφορετικά, η προστασία υπερθέρμανσης στο βύσμα σύνδεσης μπορεί να μειώσει ή να σταματήσει τη φόρτιση του αυτοκινήτου σας.