Προδιαγραφές και δυνατότητες ρυμούλκησης

Τα βάρη ρυμούλκησης και τα φορτία στην κεφαλή του κοτσαδόρου για την οδήγηση με τρέιλερ αναγράφονται στους πίνακες.

 Σημαντικό

Ακολουθείτε πάντα τους τοπικούς κανόνες και κανονισμούς όταν οδηγείτε με τρέιλερ, όπως την ταχύτητα για το όχημα-τρέιλερ.

Τρέιλερ με φρένα

Twin Motor Performance:
Μέγ. βάρος τρέιλερ1600 κιλά
Μέγ. φορτίο στην κεφαλή του κοτσαδόρου100 κιλά

Ρυμουλκούμενο χωρίς φρένα

Μέγ. βάρος τρέιλερ750 κιλά

Σχετικά έγγραφα