Προδιαγραφές συστήματος κλιματισμού

Εδώ θα βρείτε τις πληροφορίες σχετικά με την ποσότητα του ψυκτικού και την προδιαγραφόμενη ποιότητα και ποσότητα για το λάδι του συμπιεστή.

Πινακίδα συστήματος κλιματισμού

Πινακίδα συστήματος κλιματισμού

Η πινακίδα με τις πληροφορίες για τα υγρά του συστήματος κλιματισμού βρίσκεται στον χώρο του κινητήρα, στη δεξιά πλευρά του αυτοκινήτου.

Σε αυτήν την πινακίδα μπορείτε να βρείτε:
  • Τύπος ψυκτικού (R1234yf)
  • Ποσότητα ψυκτικού

Σύμβολα στην πινακίδα

Προσοχή
Η συντήρηση του συστήματος κλιματισμού του αυτοκινήτου πρέπει να πραγματοποιείται από έναν καταρτισμένο και πιστοποιημένο τεχνικό1
Εύφλεκτα ψυκτικά
Σύστημα κλιματισμού αυτοκινήτου1
Τύπος λιπαντικού

Λάδι συμπιεστή

Ποσότητα 260 ml (8.79 US fl oz) (9.15 UK fl oz)
Προβλεπόμενη ποιότηταPVE FVC56EA

Σέρβις και επισκευή του συστήματος κλιματισμού

 Προειδοποίηση

Σέρβις και επισκευή

Το σύστημα κλιματισμού περιέχει ψυκτικό υπό πίεση. Το σύστημα κλιματισμού πρέπει να συντηρείται και να επισκευάζεται μόνο από καταρτισμένους και πιστοποιημένους τεχνικούς, προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια του συστήματος2. Η Volvo συνιστά εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo για οποιεσδήποτε ανάγκες επισκευής ή σέρβις.

 Σημαντικό

Επισκευή του εξατμιστή

Ο εξατμιστής του συστήματος κλιματισμού δεν πρέπει ποτέ να επισκευαστεί ή να αντικατασταθεί με μεταχειρισμένο εξατμιστή. Ο καινούργιος εξατμιστής πρέπει να είναι πιστοποιημένος και να φέρει σήμανση κατά SAE J2842.

  1. 1 MAC
  2. 2 Σύμφωνα με το πρότυπο SAE J2845 (Εκπαίδευση τεχνικών για την ασφαλή συντήρηση και τον περιορισμό των ψυκτικών μέσων που χρησιμοποιούνται σε σύστημα κλιματισμού αυτοκινήτων).