Χρόνοι φόρτισης

Ο χρόνος που απαιτείται για τη φόρτιση του αυτοκινήτου σας εξαρτάται από τον τύπο φόρτισης και διάφορους άλλους παράγοντες. Οι αναφερόμενοι χρόνοι φόρτισης είναι κατά προσέγγιση.
Ενδεικτικοί παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τη διάρκεια φόρτισης:
 • προκλιματισμός
 • θερμοκρασία περιβάλλοντος
 • θερμοκρασία μπαταρίας
 • εξοπλισμός φόρτισης
 • μέγεθος μπαταρίας
 • κατάσταση της μπαταρίας και του αυτοκινήτου
 • υποδομή
 • ρυθμίσεις φόρτισης, όπως όριο έντασης ρεύματος.

Φόρτιση AC από οικιακή πρίζα1

Ένταση ρεύματος (Α)2Διάρκεια φόρτισης (ώρες)3
1039,5
1623,5
3211,5

Φόρτιση AC σε σταθμό φόρτισης ή από σημείο οικιακής φόρτισης

Ένταση ρεύματος (Α)2Διάρκεια φόρτισης (ώρες)3
1012,5
168
324

Φόρτιση DC σε σταθμό φόρτισης

Ισχύς σταθμού (kW)4Διάρκεια φόρτισης (λεπτά)5
5056
17530

 Σημείωση

Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί πιο γρήγορα, όταν το επίπεδο ισχύος της μπαταρίας είναι χαμηλό. Μόλις φτάσει στο 30%, η μέγιστη ταχύτητα φόρτισης μειώνεται σταδιακά καθώς το επίπεδο ισχύος της μπαταρίας αυξάνεται.

 Υποδειξη

Όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Google Maps για να ορίσετε έναν σταθμό ταχυφόρτισης ως προορισμό σας, το αυτοκίνητο προετοιμάζει την μπαταρία για να βελτιώσει την απόδοση φόρτισης μόλις φτάσετε εκεί.
 1. 1 Χρήση πρίζας 200-240 V.
 2. 2 Η μέγιστη ένταση του ρεύματος φόρτισης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή.
 3. 3 Από 0-100%
 4. 4 Μέγιστη ισχύς που μπορεί να παρέχει ο σταθμός φόρτισης.
 5. 5 Ισχύει σε επίπεδο φόρτισης 10-80% υπό την προϋπόθεση ότι η θερμοκρασία της μπαταρίας είναι περίπου 25 °C-30 °C (77 °F-86 °F).