Επιδόσεις

Μπορείτε να βρείτε την τελική ταχύτητα και τον χρόνο επιτάχυνσης του αυτοκινήτου στον παρακάτω πίνακα.

Twin Motor Performance

Τελική ταχύτητα180 χλμ/ω (112 μαω)
Χρόνος επιτάχυνσης 0-100 χλμ/ω (0-60 μαω)3,6 δευτερόλεπτα (3,4 δευτερόλεπτα)

 Σημείωση

Αν λείπουν δεδομένα, θα ενημερωθούν μελλοντικά.