Κατώτατος επιτρεπόμενος δείκτης φορτίου και δείκτης ταχύτητας ελαστικών

Όλα τα ελαστικά έχουν συγκεκριμένους περιορισμούς ταχύτητας και φορτίου. Τα ελαστικά πρέπει να φέρουν δείκτη ταχύτητας και δείκτη φορτίου που να αντιστοιχούν στη μέγιστη ταχύτητα του αυτοκινήτου σας ή να την υπερβαίνουν.

Οι προδιαγραφές των ελαστικών σας πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσες ή μεγαλύτερες από:

Τον δείκτη ελάχιστου επιτρεπόμενου φορτίου (LI):
225/55 R18102
245/45 R19102
245/40 R2099
Τον κατώτατο επιτρεπόμενο δείκτη ταχύτητας (SS)V

 Προειδοποίηση

Αν χρησιμοποιείται ένα ελαστικό με δείκτη ταχύτητας πολύ χαμηλό, ενδέχεται να υπερθερμανθεί και να υποστεί ζημιά.

 Σημείωση

Χειμερινά ελαστικά

Τα χειμερινά ελαστικά1 επιτρέπεται να έχουν χαμηλότερο δείκτη ταχύτητας από την τελική ταχύτητα του αυτοκινήτου σας. Ωστόσο, αν τα χειμερινά ελαστικά σας έχουν χαμηλότερο δείκτη ταχύτητας από την τελική ταχύτητα του αυτοκινήτου σας, δεν επιτρέπεται να οδηγήσετε με ταχύτητα μεγαλύτερη του δείκτη ταχύτητας των ελαστικών.

  1. 1 Ελαστικά με καρφιά και χωρίς καρφιά.