Κλήση υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης με το κουμπί SOS.

Πατώντας παρατεταμένα το κουμπί SOS στην οροφή του αυτοκινήτου σας συνδέεστε με το τηλεφωνικό κέντρο έκτακτης ανάγκης.1

 Σημείωση

Αυστηρά για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης

Οι καταστάσεις που μπορεί να χρήζουν άμεση επείγουσα βοήθεια είναι τα τροχαία ατυχήματα, οι ασθένειες οξείας μορφής και οι εξωτερικές απειλές.

Δεν πρόκειται για έκτακτη ανάγκη;

Αν χρειάζεστε βοήθεια στον δρόμο αλλά δεν βρίσκεστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, πατήστε το κουμπί βοήθειας για να καλέσετε τη βοήθεια Volvo αντί αυτού. Η Βοήθεια Volvo μπορεί να σας βοηθήσει σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως αν αποφορτιστεί η μπαταρία του αυτοκινήτου σας, αν το αυτοκίνητό σας ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης ή σε περίπτωση διάτρησης ελαστικού.

Κουμπί SOS στην κονσόλα οροφής

Το κουμπί SOS βρίσκεται στην οροφή, στην αριστερή πλευρά της κονσόλας οροφής.

Κρατήστε πατημένο το κουμπί SOS τουλάχιστον επί 2 δευτερόλεπτα.

Κουμπί SOS

Το αυτοκίνητο πραγματοποιεί φωνητική κλήση στο τηλεφωνικό κέντρο έκτακτης ανάγκης. Αποστέλλει επίσης πληροφορίες, όπως η θέση και η κατάστασή του.

Το τηλεφωνικό κέντρο έκτακτης ανάγκης προσπαθεί να επικοινωνήσει με τα άτομα στο αυτοκίνητο για να μάθει τι είδους βοήθεια χρειάζεστε.

Αν η φωνητική κλήση αποτύχει, το τηλεφωνικό κέντρο έκτακτης ανάγκης έχει τη δυνατότητα να απαντήσει με βάση τις πληροφορίες που στέλνει το αυτοκίνητο.

 Σημείωση

Αν πατήσετε το κουμπί SOS για πολύ ώρα, θα γίνει επανεκκίνηση του συστήματος.
  1. 1 Η διαθεσιμότητα ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την αγορά.