Κλήση της Βοήθειας Volvo για οδική βοήθεια

Μπορείτε να πατήσετε το κουμπί βοήθειας στην οροφή του αυτοκινήτου για να επικοινωνήσετε με τη Βοήθεια Volvo για οδική βοήθεια. 1 Για παράδειγμα, αν αντιμετωπίσετε απρόβλεπτα προβλήματα στον δρόμο, όπως αν αποφορτιστεί η μπαταρία του αυτοκινήτου σας, αν το αυτοκίνητό σας ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης ή σε περίπτωση διάτρησης ελαστικού.

 Σημείωση

Όχι για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Αν χρειάζεστε βοήθεια σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, πατήστε αντί αυτού το κουμπί SOS. Οι καταστάσεις που μπορεί να χρήζουν άμεση επείγουσα βοήθεια είναι τα τροχαία ατυχήματα, οι ασθένειες οξείας μορφής και οι εξωτερικές απειλές.

Χρήσης της Βοήθειας Volvo στο εξωτερικό

Αν πατήσετε το κουμπί βοήθειας όταν βρίσκεστε στο εξωτερικό, θα επικοινωνήσετε με τη Βοήθεια Volvo στη χώρα σας.

 Υποδειξη

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή του αυτοκινήτου για κινητά για να επικοινωνήσετε με τη Βοήθεια Volvo.
Κουμπί βοήθειας στην κονσόλα οροφής

Το κουμπί βοήθειας βρίσκεται στην οροφή, στη δεξιά πλευρά της κονσόλας οροφής.

Κρατήστε πατημένο το κουμπί βοήθειας τουλάχιστον επί 2 δευτερόλεπτα.

Εικονίδιο κουμπιού βοήθειας

Το αυτοκίνητο πραγματοποιεί μια φωνητική κλήση στη Βοήθεια Volvo. Αποστέλλει επίσης πληροφορίες, όπως η θέση και η κατάστασή του.

Το τηλεφωνικό κέντρο της Βοήθειας Volvo προσπαθεί να επικοινωνήσει με τα άτομα στο αυτοκίνητο για να μάθει τι είδους βοήθεια χρειάζεστε.

Αν η φωνητική κλήση αποτύχει, το τηλεφωνικό κέντρο της Βοήθειας Volvo έχει τη δυνατότητα να απαντήσει με βάση τις πληροφορίες που στέλνει το αυτοκίνητο.

  1. 1 Η διαθεσιμότητα εξαρτάται από τη χώρα.