Αφαίρεση της καταπακτής φορτίου

Η πρόβαση στο ξεχωριστό διαμέρισμα αποθήκευσης στον χώρο αποσκευών είναι πιο εύκολη αν αφαιρεθεί το κάλυμμα φορτίου.

Η αφαίρεση της καταπακτής φορτίου σας δίνει τη δυνατότητα να μεγαλώσετε τον χώρο αποσκευών.

Αφαιρέστε όλα τα αντικείμενα από τον χώρο αποσκευών και εκτείνετε την πόρτα του χώρου αποσκευών σε όλο το ύψος της. Έτσι διασφαλίζεται ότι τίποτα δεν μπορεί να εμποδίσει την αφαίρεση της καταπακτής φορτίου.

Πιάστε τη λαβή της καταπακτής. Βρίσκεται στη μέση κατά μήκος της εξωτερικής ακμής.
Τραβήξτε το άνοιγμα προς τα πάνω.
Η καταπακτή φορτίου είναι ανοικτή και στηρίζεται στους μεντεσέδες της.

Βάλτε τα χέρια σας στο ξεχωριστό διαμέρισμα αποθήκευσης και σπρώξτε το κάλυμμα του φορτίου προς τα πάνω κοντά στους μεντεσέδες.

Εικονογραφημένος οδηγός για την αφαίρεση της καταπακτής φορτίου.
Εικονογραφημένος οδηγός για την αφαίρεση της καταπακτής φορτίου.
Η καταπακτή φορτίου βγαίνει από τους μεντεσέδες.
Όταν η καταπακτή φορτίου απελευθερωθεί από τους μεντεσέδες και είναι εντελώς ελεύθερη, τραβήξτε την έξω από τον χώρο αποσκευών.

Τοποθετήστε την καταπακτή φορτίου κάπου, όπου δεν μπορεί να υποστεί ζημιά ή να πέσει.