Αφαίρεση των προσκέφαλων των πίσω καθισμάτων

Αν χρειάζεστε περισσότερο χώρο, για να κατεβάσετε τα πίσω καθίσματα, μπορείτε να αφαιρέσετε τα προσκέφαλα των καθισμάτων.

Υπάρχουν δύο κουμπιά που συμμετέχουν κατά την αφαίρεση των προσκέφαλων. Το πρώτο κουμπί βρίσκεται στη βάση του δεξιού στηρίγματος του προσκέφαλου. Αυτό είναι το ίδιο κουμπί που χρησιμοποιείτε, για να ρυθμίσετε το ύψος του προσκέφαλου. Το δεύτερο κουμπί είναι μικρότερο και βρίσκεται στη βάση του αριστερού στηρίγματος. Το κουμπί είναι ενσωματωμένο σε ένα μεγαλύτερο κουμπί.

Κουμπιά στη βάση κάθε στηρίγματος
Κουμπιά που χρησιμοποιούνται για την αφαίρεση προσκέφαλου
Πιέστε και κρατήστε και τα δύο κουμπιά στις βάσεις στήριξης.
Μετακινήστε το προσκέφαλο προς τα πάνω, μέχρι να αποσπαστεί από το κάθισμα.

 Προειδοποίηση

Ποτέ μην οδηγείτε με επιβάτη να κάθεται σε κάθισμα χωρίς τοποθετημένο και σωστά ρυθμισμένο προσκέφαλο. Κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό ή θανάσιμο τραυματισμό.

Φροντίστε να αποθηκεύσετε σωστά τα προσκέφαλα που έχουν αφαιρεθεί, , ενόσω τα πίσω καθίσματα είναι κατεβασμένα. Μόλις σηκώσετε τα καθίσματα ξανά, να τοποθετείτε πάντοτε τα προσκέφαλα.