Αφαίρεση της εταζέρας

Η εταζέρα μπορεί να αφαιρεθεί, για να αποκτήσετε περισσότερο χώρο στον χώρο αποσκευών.
Τα τέσσερα σημεία στερέωσης στην εταζέρα και στην πόρτα του χώρου αποσκευών.

Υπάρχουν δύο σημεία στερέωσης στην εταζέρα και δύο στην πόρτα του χώρου αποσκευών. Όταν είναι τοποθετημένη η εταζέρα, τα κορδόνια περνούν ανάμεσα στα σημεία στερέωσης στην εταζέρα και στο πορτμπαγκάζ.

Τα κορδόνια έχουν θηλιές σε κάθε άκρο τους που αναρτώνται στα σημεία στερέωσης του πορτμπαγκάζ.

Οι θηλιές στα κορδόνια αναρτώνται στα σημεία στερέωσης του πορτμπαγκάζ.
Αφαιρέστε κάθε κορδόνι από τα σημεία στερέωσης στο πορτμπαγκάζ.
Η εταζέρα είναι χαλαρή αλλά ακόμη στέκεται επίπεδη στην ίδια θέση.
Σηκώστε την εταζέρα από τους μεντεσέδες στο πίσω μέρος, κοντά στα πίσω καθίσματα.
Μετακινήστε προσεκτικά την εταζέρα προς το μέρος σας, μέχρι να αφαιρεθεί τελείως από τον χώρο αποσκευών.
Φυλάξτε την εταζέρα που αφαιρέσατε σε σημείο όπου δεν θα υποστεί ζημιά και δεν θα εμποδίζει άλλα άτομα.

 Σημείωση

Μην ξεχνάτε ότι τα μεγάλα αντικείμενα που είναι αποθηκευμένα στον χώρο αποσκευών μπορεί να μειώσουν την ορατότητά σας κατά την οδήγηση.