Απεγκατάσταση εφαρμογών

Μπορείτε να απεγκαταστήσετε εφαρμογές που πλέον δεν θέλετε ή δεν χρησιμοποιείτε στη βιβλιοθήκη εφαρμογών.

 Σημείωση

Οι προεγκατεστημένες εφαρμογές, όπως το τηλέφωνο και το ραδιόφωνο, δεν μπορούν να απεγκατασταθούν.
Πατήστε το σύμβολο της βιβλιοθήκης εφαρμογών στην κάτω γραμμή.
Βρείτε την εφαρμογή που θέλετε να απεγκαταστήσετε και στη συνέχεια πιέστε παρατεταμένα στην εφαρμογή, μέχρι να εμφανιστεί ένα μενού.
Επιλέξτε Απεγκατάσταση από το μενού.
Πατήστε OK, για να συνεχίσετε την απεγκατάσταση της εφαρμογής.
Η εφαρμογή απεγκαθίσταται και δεν εμφανίζεται από τη βιβλιοθήκη εφαρμογών.