Αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων και της συγκέντρωσης δεδομένων

Θα δείτε στην οθόνη μηνύματα σχετικά με διάφορους όρους και προϋποθέσεις και με τη συλλογή δεδομένων1. Η συμφωνία σας είναι απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία ορισμένων εφαρμογών και υπηρεσιών.

Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το αυτοκίνητό σας, εμφανίζεται ένας οδηγός στην οθόνη για να σας βοηθήσει να επιλέξετε διάφορες ρυθμίσεις. Σε συνδυασμό με τον οδηγό που εμφανίζεται, το σύστημα σας ζητά να συμφωνήσετε με διάφορους τύπους όρων και προϋποθέσεων και με τη συλλογή πληροφοριών. Αυτό μπορείτε να το κάνετε επίσης αργότερα στις ρυθμίσεις απορρήτου.

Ενδέχεται επίσης να χρειαστεί να δώσετε τη συγκατάθεσή σας, όπως όταν:

  • Χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή ή υπηρεσία για πρώτη φορά
  • Προσθέτετε ένα προφίλ
  • Αποσυνδέεστε από ένα προφίλ ή το διαγράφετε
  • Αλλάζει η ιδιοκτησία
  • Γίνεται επαναφορά των ρυθμίσεων

Αποδέχεστε ρυθμίσεις απορρήτου

Πατήστε το σύμβολο αυτοκινήτου στην κάτω γραμμή και μεταβείτε στις Settings.
Μεταβείτε στην επιλογή Privacy.

 Υποδειξη

Μπορείτε να βρείτε τις ρυθμίσεις απορρήτου και στις ρυθμίσεις προφίλ.
Επιλέξτε τη ρύθμιση απορρήτου που θέλετε να αλλάξετε και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

 Σημείωση

Πριν τη χρήση του διαδικτύου

Πρέπει να γίνει αποδοχή των όρων χρήσης μία φορά ανά αυτοκίνητο, για να γίνει χρήση του διαδικτύου.

Υπηρεσίες Volvo

Μπορείτε να διαχειριστείτε τη συναίνεσή σας στην κοινή χρήση δεδομένων με τη Volvo εδώ.

Κοινοποίηση τοποθεσίας αυτοκινήτου

Δώστε τη συγκατάθεσή σας για να μπορεί το αυτοκίνητο να κοινοποιεί τη θέση του. Αυτό είναι απαραίτητο αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ορισμένες εφαρμογές και λειτουργίες. Για παράδειγμα, η κοινή χρήση τοποθεσίας απαιτείται για τις απομακρυσμένες υπηρεσίες οχήματος μέσω του Volvo Assistance και της εφαρμογής του αυτοκινήτου για κινητά, όπως η Εύρεση του αυτοκινήτου μου και το Ημερολόγιο οδήγησης.2

  1. 1 Τα δεδομένα συλλέγονται, για να παρέχονται καλύτερες λειτουργίες αυτοκινήτου, ασφαλείας και εφαρμογών.
  2. 2 Το ημερολόγιο οδήγησης μπορεί στη συνέχεια να συλλέγει δεδομένα όπως η θέση του αυτοκινήτου, η ταχύτητα, τα διανυθέντα χιλιόμετρα και η κατανάλωση ενέργειας.