Προσθήκη προφίλ

Μπορείτε να προσθέσετε διαφορετικά προφίλ στην οθόνη του αυτοκινήτου.

Στον οδηγό εγκατάστασης

Ο οδηγός εγκατάστασης στην οθόνη περιέχει οδηγίες πώς να προσθέσετε το προφίλ του κατόχου. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε και άλλα προφίλ συνοδηγών αργότερα στις ρυθμίσεις προφίλ.

 Σημείωση

Αν δεν ολοκληρώσετε τον οδηγό εγκατάστασης, ορισμένες λειτουργίες και υπηρεσίες δεν θα είναι διαθέσιμες.

Προσθήκη ενός προφίλ στις ρυθμίσεις προφίλ

Πατήστε το σύμβολο αυτοκινήτου στην κάτω γραμμή και μεταβείτε στην επιλογή Quick controls.
Πατήστε Switch profile.
Πατήστε Προσθήκη νέου προφίλ και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.