Προσθήκη αγαπημένων ραδιοφώνου

Μπορείτε να προσθέσετε ραδιοφωνικούς σταθμούς στη λίστα αγαπημένων στην εφαρμογή ραδιοφώνου.

Προσθέστε τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που ακούτε συχνά στη λίστα αγαπημένων για ταχύτερη πρόσβαση. Μπορείτε να προσθέσετε ως και 50 ραδιοφωνικούς σταθμούς στη λίστα.

Πατήστε το σύμβολο της εφαρμογής βιβλιοθήκης στην κάτω γραμμή και ανοίξτε την εφαρμογή ραδιοφώνου.
Βρείτε τον σταθμό που θέλετε να προσθέσετε ως Αγαπημένο από τη λίστα των ραδιοφωνικών σταθμών που επί του παρόντος είναι διαθέσιμοι.
Πατήστε το σύμβολο αστέρι δεξιά από το όνομα του σταθμού.

Η εμφάνιση του συμβόλου αστεριού του σταθμού αλλάζει.

Ο ραδιοφωνικός σταθμός εμφανίζεται στη λίστα αγαπημένων.

Αν θέλετε να αφαιρέσετε έναν σταθμό από τη λίστα αγαπημένων, απλώς πατήστε το αστέρι δίπλα από το όνομα του.