Προσθήκη λογαριασμού σε προφίλ

Μπορείτε να προσθέσετε διαφορετικούς λογαριασμούς στο προφίλ σας. Συμπεριλαμβάνονται λογαριασμοί από εφαρμογές τρίτων.
Πατήστε το σύμβολο αυτοκινήτου στην κάτω γραμμή και μεταβείτε στις Settings.
Μεταβείτε στην επιλογήΠροφίλΛογαριασμοίAdd account.
Πατήστε Προσθήκη.
Θα δείτε μια λίστα πιθανών λογαριασμών για προσθήκη.
Επιλέξτε τον λογαριασμό που θέλετε να επαναφέρετε και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Αν θέλετε να καταργήσετε έναν λογαριασμό από το προφίλ σας, εππιλέξτε τον λογαριασμό στο μενού Λογαριασμοίκαι πατήστε Κατάργηση.